Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Energieregistratie met Optimodem

De gemeente Berkel en Rodenrijs heeft in 1999 voor het gemeentehuis een zogenaamd 'Optimodem' aangeschaft. Dit is een computermodem die het totale energieverbruik van het gemeentehuis registreert. Periodiek krijgt het gemeentehuis hier een overzicht van. Op het overzicht wordt het energieverbruik per uur en/of per dag weergegeven. Bovendien wordt met het overzicht ook het energieverbruik gedurende de week en gedurende de maand vergeleken. Uitschieters, trends in het energieverbruik en resultaten van energiebesparingsmaatregelen kunnen zo makkelijk gesignaleerd worden.

Als eerste resultaat kan al vermeld worden dat door deze modem de gemeente erachter kwam dat er op zondagmiddag een enorme vraag naar energie was. Hierop zijn gelijk maatregelen genomen.

De gemeente heeft het Optimodem gekocht bij 'Energie Delfland'. De kosten bedroegen (anno 1999) € 4537,80 voor de aanschaf en installatie en € 158,82 voor het jaarlijkse abonnement. Men is er van uitgegaan dat de aanschaf van het modem en de daaruit voortkomende besparingsacties een energiebesparing opleveren van 10%. Voor het jaar 1999 betekent dit voor de gemeente Berkel en Rodenrijs een besparing van € 4537,80.