Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Politie Rotterdam neemt duurzame maatregelen

Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, heeft de Politie Rotterdam op het bureau aan de Boezembocht vier miniwindturbines geplaatst. In de nabije toekomst wordt het aantal turbines uitgebreid. Bovendien zet het korps met waterloze urinoirs in op waterbesparing. Eerder voorzag de politie het pand al van energiezuinige led-verlichting.

De energie die de windturbines opwekken loopt rechtstreeks naar de meterkast van het gebouw en kan direct worden gebruikt. Het plaatsen van deze en tien nieuwe turbines bij de verblijven van politiepaarden en -honden doet de politie in samenwerking met drie universiteiten. Die gaan onderzoeken wat de effecten van de windmolentjes zijn op de dieren. In de loop van 2011 worden er nog vijftien turbines geplaatst. De locaties daarvan moeten nog worden bepaald.

Flinke besparing

De Europese Unie subsidieert voor een groot deel de aanschaf en de plaatsing van de windturbines. De molentjes moeten afhankelijk van de windkracht jaarlijks een minimale besparing opleveren van 1400 kilowatt. Daarnaast moet de uitstoot van CO2 met ruim 500 kilogram worden verminderd. Dat is te vergelijken met wat een auto uitstoot in ruim 3500 kilometer. Eerder dit jaar nam de Rotterdamse politie al deel aan de pilot LED-verlichting. Met dit pakket aan maatregelen levert het korps een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het RCI: halvering van de CO2-uitstoot in 2025.

Waterbesparing

In de strijd voor een beter milieu heeft de politie ook gekeken naar waterbesparing. Een van de manieren die de politie nu test, is een waterloos urinoir, dat vier liter water per plasbeurt moet besparen. Vooralsnog zijn er vier zogeheten Urimats geplaatst in het politiebureau Doelwater. De eerste resultaten noemt de politie positief, hoewel er in het begin klachten waren over stankoverlast. Nu wordt er vaker schoongemaakt. Als de proef succesvol is, dan wil het korps in de toekomst meer Urimats gaan plaatsen. De besparing moet dan per toilet 485.000 liter water per jaar zijn.

Bron: RCI