Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeentehuis Nieuwegein wordt aangesloten op nieuwe WKO-centrale

Nieuwegein gaat het stadhuis en het nieuwe theatercomplex aansluiten op een Warmte Koude opslag centrale (WKO-centrale), samen met 198 appartementen en 35.000 m2 winkeloppervlak. Dat levert een CO2-reductie op van 500.000 kilo per jaar vergeleken met warmte en koude opwekking met behulp van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met het verbruik van driehonderd huishoudens. Door de koppeling van de verschillende functies (winkels, wonen, kantoor en theater) is het systeem extra duurzaam. De verschillende gebouwen hebben verschillende openingstijden, waardoor gedurende de gehele dag verwarming en koeling nodig is. Dit komt de werking van het systeem ten goede.

Fasering

Het systeem bestaat uit drie warmte en drie koude bronnen, met een totale reikwijdte van zes voetbalvelden. Dagelijks wordt een hoeveelheid water rondgepompt die gelijk staat aan de inhoud van vier Olympische zwembaden. In fase 1, tussen nu en najaar 2011, sluiten het Stadskwartier, het nieuwe Stadshuis en het theatercomplex aan. In fase 2, oplevering 2013, volgen de markt en de passage.

Initiatief

Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nieuwegein, Corio, Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development), ING REIM en Vaanster.

Bron: Gemeente Nieuwegein