Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Molenwaard beter inzicht energieverbruik door slimme meters

Netbeheerder Stedin vervangt vanaf april de meterkasten van de gemeente door 270 zogenaamde ‘slimme meters’. De slimme meter is een digitale meter, die het gas- en elektriciteitsverbruik registreert én de meterstanden automatisch doorgeeft aan Stedin. Daardoor kan de gemeente het verbruik nauwkeurig volgen.

Voordeel organisatie

De slimme meters leveren ook voordelen op voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Zo zijn er geen tijdrovende handmatige meteropnames en voorschotnota's meer nodig. Ook scheelt het werken met slimme meters veel administratieve lasten en de factuurcontrole wordt in één keer heel eenvoudig. Dat scheelt tijd, capaciteit en dus ook energie!

Groene energie besparen

Dankzij de slimme meters krijgt Molenwaard een gedetailleerd inzicht in energieverbruik, dat sinds januari van dit jaar volledig groen is. Ze weten straks precies wanneer, waarom en hoe veel energie gebruikt wordt. Uit de praktijk is gebleken dat het monitoren van het energieverbruik leidt tot een energiebesparing van 5 tot 15%. De gemeente Molenwaard monitort het energieverbruik met de Milieubarometer. Deze besparing helpt om te voldoen aan de verplichting (Energieconvenant Blauwzaam) om het energieverbruik in 3 jaar ten opzichte van 2010 met 10% te verlagen.

Molenwaard duurzaam

Gemeente Molenwaard heeft de ambitie om 100% CO2-neutraal te worden. Dit betekent dat ze de komende jaren verder investeren in vergroening en verduurzaming. Het installeren van slimme meters is een vinkje op de op de uitvoeringsagenda 2013 van ‘Molenwaard duurzaam’.

Bron: Blauwzaam