Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Energieprestatiecertificaat

Per 1 januari 2008 moet een energielabel aanwezig zijn bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw. Voor overheden zijn met name de volgende gebouwtypen hierbij relevant:
  • kantoorgebouwen
  • bedrijfsverzamelgebouwen
  • onderwijsgebouwen
  • sportgebouwen

De gebouweigenaar hoeft niet in alle gevallen een energielabel te laten opstellen. Hij kan namelijk volstaan met de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die is gemaakt voor de bouwaanvraag. De berekening mag maximaal tien jaar oud zijn.

Specifiek voor overheden geldt daarnaast de volgende eis: In overheidsgebouwen vanaf 1.000 m² met een publieksfunctie moet het energielabel vanaf 1 januari 2009 permanent op een opvallende voor het publiek zichtbare plaats worden aangebracht. Het gaat onder meer om: ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken en waterschappen. Onderwijs- en gezondheidszorggebouwen vallen niet onder deze verplichting, daar onderwijs en gezondheidszorg in Nederland geen rechtstreekse overheidsdiensten zijn.

Voorlopers en voorbeelden

  • Elf regiogemeenten in Zuidoost Brabant hebben al in 2005 hun voorbereidingen getroffen voor het energielabel. De gemeenten lieten bij bijna honderd gemeentelijke gebouwen een Energie Prestatie Advies voor de Utiliteitsbouw (EPA-U) uitvoeren. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en zijn de gemeenten klaar voor de invoering van het energielabel. September 2007 zijn alle honderd deelnemende gebouwen voorzien zijn van het energielabel. Daarmee kunnen ze dus makkelijk voldoen aan de eis om die vanaf 1 januari 2009 zichtbaar in hun gebouwen aan te brengen.
  • De gemeente Wierden heeft bewezen dat een kantoor dat is gebouwd in 1965 toch een energielabel A kan krijgen. Daar hebben ze natuurlijk wel wat voor gedaan. Lees verder...
  • Nijmegen besloot in november 2008 dat er jaarlijks €500.000 vrij wordt gemaakt om de gemeentelijke gebouwen te verbeteren zodat de gebouwen straks allemaal een B-label hebben. Ze gaat er hierbij vanuit dat de maatregelen die genomen worden zich op den duur allemaal terugverdienen waardoor dit dus uiteindelijk heel veel geld gaat opleveren.

Meer informatie

www.agentschapnl.nl/energieprestatiecertificaat