Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Installatie Performance Scan uitgevoerd voor Diamantbeurs Amsterdam

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht in Amsterdam heeft een Installatie Performance Scan laten uitvoeren voor de Diamantbeurs, een pand uit 1903 dat door de dienst wordt gebruikt als kantoorpand. Theo Brijker, teamleider Facilitaire Zaken, is blij met het advies dat hieruit naar voren kwam. “Het gaat ons zeker helpen om het energieverbruik te reduceren en om de kans op storingen nog verder te verkleinen.” De gemeente Amsterdam wil in 2015 volledig klimaatneutraal werken. Brijker: “Als je dan eerst de problemen aanpakt die snel op te lossen zijn, zoals een verkeerd ingeregelde installatie, dan heb je de snelle winst alvast binnen.”

Om in 2015 klimaatneutraal te kunnen werken, heeft de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam beleid ontwikkeld dat is samengevat in het Handboek Milieu. Brijker: “Het handboek gaat uit van de registratie van alle gegevens die te maken hebben met duurzaamheid. Niet alleen houden we bij hoeveel gas we verstoken, maar ook hoeveel papier we op jaarbasis verbruiken en hoeveel afval we produceren. Op basis van die gegevens wordt vervolgens het beleid aangepast.”

Installatie Performance Scan

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen genomen om het energieverbruik van de Diamantbeurs te verminderen. “Een voorbeeld is dat we in de zomermaanden de installatie uitzetten zodat we gedurende twee á drie maanden niets verbruiken”, vertelt Brijker hierover. “Wel worden in die periode de kleppen van de installatie gestuurd om verkalking ervan te voorkomen.”

Om het verbruik nog verder terug te dringen, heeft de gemeente Amsterdam medio 2008 een Installatie Performance Scan laten uitvoeren voor de Diamantbeurs, een jong monument dat op 7100 vierkante meter verdeeld over zeven verdiepingen 378 werkplekken en een aantal vergaderzalen herbergt. “Zo’n IPS laat heel goed zien wat er installatietechnisch nog niet optimaal functioneert”, aldus Brijker. “We gaan misschien over een aantal jaar verhuizen, dus heel grote aanpassingen willen we nu niet doen. De IPS laat mogelijkheden zien die zonder of bijna zonder fysieke aanpassingen aan het gebouw zijn te verwezenlijken.” Brijker vertelt dat er in het pand regelmatig interne verhuizingen plaatsvinden. “Als we dan ook de inregeling van de installatie aanpassen, kan dat voor ons heel wat opleveren.” De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft de Installatie Performance Scan laten uitvoeren in combinatie met een microbiologisch luchtonderzoek. “Zo komen we niet alleen te weten of de installatie goed functioneert en of het onderhoud goed is, maar weten we ook wat de gevolgen van een andere inregeling zijn voor de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. En dat bepaalt voor een groot deel het comfort.”

Volgens Brijker is de Installatie Performance Scan gemakkelijk in gebruik. “Helemaal in het geval van de Diamantbeurs, want we monitoren alles grondig en zien elke storing.” De adviezen die uit de IPS naar voren kwamen, noemt Brijker waardevol. “De stooklijn was niet goed ingericht, dus dat hebben we bijgesteld. We hebben vervolgens het gebruik in januari 2008 vergeleken met dat in 2009 en daar kwamen verrassende uitkomsten uit. In januari 2009 verbruikten we, herberekend met het aantal graaddagen, veertien procent minder aardgas ten opzichte van de situatie in januari 2008.”