Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeenten enthousiast over inspiratiebijeenkomst

Donderdag 27 juni vond in het sfeervolle stadhuis van Breda een inspiratiebijeenkomst plaats met als thema: Leren over duurzaamheid is topsport! Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers ervaringen over energiebesparing in samenwerking met sportverenigingen en bedrijven stimuleren samen met scholieren.

Delen is het nieuwe hebben

De algemene insteek van de bijeenkomst was “Delen is het nieuwe Hebben”. De deelnemers werden geïnspireerd door elkaars projecten en besparen tijd door projectvoorstellen en kennis met elkaar te delen. Anita Groffen (gemeente Papendrecht): “Ik vond het voorstelrondje al inspirerend! Deze inspiratiedag werkt echt, ik ga met veel nieuwe ideeën naar huis.” Denise Huntjens (Gemeente Staphorst): “Ik heb vandaag leuke nieuwe ideeën opgedaan. Ik ga met collega’s van verschillende afdelingen overleggen hoe we deze ideeën om kunnen zetten in acties.”

Marktpartijen nauw betrokken bij uitvoeringsprogramma klimaat Breda

Frits Raaphorst vertelt over hoe de gemeente ondernemers (en bewoners) betrekt bij verduurzaming van wijken en bedrijven. Aan ondernemers is gevraagd om ideeën in te dienen bij de gemeente. De bedrijven voeren deze ideeën in principe in een eigen samengestelde projectgroep uit. Om verbindingen te leggen tussen ondernemers organiseerde de gemeente een speeddate. Daar ontstonden meteen veel nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Vaak wilden ondernemers zelfs niet doorschuiven naar de volgende speeddate. Uiteindelijk zijn twaalf duurzaam ondernemen trajecten van start gegaan!

Sportaccommodaties Breda besparen energie

Achttien sportverenigingen in de gemeente Breda werken aan energiebesparing en duurzame energie. De gemeente Breda heeft de aanpak samen met Stimular vormgegeven. Deze sector kan een grote besparingsslag slaan met het verminderen van het energieverbruik van binnen- en buitenverlichting, klimaatinstallaties en het warm water. Van de twintig uitgenodigde sportverenigingen zijn er direct 18 aan de slag gegaan met een scan. Het besparingspotentieel bleek vaak groot. Meer hierover leest u in het persbericht.

GreenFox maakt energiezuinige verlichting leuk en aantrekkelijk

In veel (overheids) kantoren hangt nog conventionele TL verlichting. Zonde, want het alternatief, T5 verlichting, bespaart 45% op het energieverbruik. GreenFox vervangt samen met medewerkers van de lokale sociale werkplaats TL door T5 lampen. Dit gebeurt op locatie, zonder dat medewerkers zonder licht komen te zitten. Gemeenten en bedrijven reageren enthousiast: het valt niet op dat er met medewerkers van een sociale werkplaats gewerkt wordt. GreenFox vraagt na afloop referenties over de medewerkers aan de opdrachtgever. Zo krijgen de mensen van de sociale werkplaats een beter CV en daarmee meer kans op de arbeidsmarkt.

Scholieren inspireren bedrijven tot duurzaam ondernemen

Vijf scholieren in de gemeente Papendrecht hielpen gedurende twee weken negen bedrijven bij het invullen en analyseren van de Milieubarometer. Ze beantwoordden vol overtuiging vragen van ondernemers over duurzaamheid en de Milieubarometer. Voor de bedrijven schreven ze een duidelijk rapport met analyse van de ingevulde Milieubarometer en drie tot vijf praktische besparingstips. Zowel leerlingen als de deelnemende bedrijven waren na afloop heel enthousiast en blij met hun deelname. Anita Groffen vertelde dat het opzetten van het project en maken van een projectplan in het begin veel tijd. Toen verschillende afdelingen (onderwijs, economie en duurzaamheid) betrokken raakten ging dir ineens veel sneller. Omdat het project volgende jaren herhaald wordt was het deze tijdsinvestering meer dan waard. Meer over dit project leest u in het persbericht.

Stimular en Duurzamegemeente.nl inspireren overheidsorganisaties

De inspiratiedag werd georganiseerd door duurzamegemeente.nl en Stichting Stimular. Stimular ondersteunt ondernemers bij duurzaam ondernemen, vaak in samenwerking met gemeenten of brancheorganisaties. Stimular is de werkplaats voor duurzaam ondernemen. De aanpak van Stimular is praktisch en resultaatgericht. Met scans, duurzaamheidskringen, online tools en online kennis geeft Stimular overheden én bedrijven handvatten om de eigen organisatie te verduurzamen. Duurzamegemeente.nl is een onafhankelijk informatieplatform voor gemeenten over belangrijke onderwerpen binnen duurzaamheids-beleid. Meer leest u via www.Stimular.nl en Duurzamegemeente.nl.

Interesse in presentaties en projectplannen?

Deelnemers aan de inspiratiedag delen graag hun kennis. Heeft u interesse in een projectplan of de presentaties van de inspiratiedag? Neem dan contact op met Stichting Stimular (Stefan Romijn, 010 - 238 28 27).