Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Huizen verkiest zonnepanelen boven windmolen

Op het dak van het gemeentehuis van de gemeente Huizen is, bij wijze van test, een windmolen geplaatst. Het gaat om een stedelijke windturbine met een diameter van 2 meter. Gelijktijdig zijn ook 8 nieuwe zonnepanelen op het dak geplaatst. De gemeente wilde met het plaatsen van de turbine en de zonnepanelen het goede voorbeeld geven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. De test laat zien dat zonnepanelen meer opbrengst leveren dan de windmolen.

Dubbele test

Met de plaatsing van de windmolen en de 8 zonnepanelen is getest wat de meest efficiënte manier is van energie opwekken in de bebouwde kom. Een tweede doel van de test was de vergelijking van opwekking van energie met deze nieuwste generatie zonnepanelen met de 106 panelen, die al sinds in 2001 op het gemeentehuis liggen. Het rendement van de nieuwe panelen zou 13 procent hoger liggen dan dat van de oude.

Resultaten

Een van de conclusies uit de proef is dat de exacte plaats van de windmolen nauw luistert. De meetresultaten laten zien dat de opbrengst van de windturbine lager ligt dan wat onder ideale omstandigheden mag worden verwacht. Omgerekend naar een jaarproductie bedroeg de elektriciteitsproductie ruim 700 kWh, wat zo’n 40% is van de maximaal haalbare opwekking volgens de leverancier. De investering in zonnepanelen was vergelijkbaar met de investering in de windmolen (€6.500,-), de zonnepanelen leveren 1.328 kWh per jaar op (1/3 stroomgebruik van gemiddeld huishouden). Dit is ca. 180 kWh meer dan de opbrengst van de oude panelen, bij een vergelijkbare investering. De locatie van de panelen op het dak is niet relevant zolang de panelen vrij van schaduw, door onder andere schoorstenen, naar het zuiden gericht liggen. De gemeente Huizen gaat zich naar aanleiding van de proef in haar klimaatbeleid meer richten op zonne-energie. Dit wordt naast energiebesparing een belangrijk onderwerp.

Bron: Gemeente Huizen