Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Giessenlanden bespaart 8 % energie door deelname Blauwzaam

Het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie is ten opzichte van 2012 met 8,4 % gedaald. Inclusief openbare verlichting is de totale daling 4% ofwel 22.000 kWh! Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 6 huishoudens. Dit blijkt uit de Milieubarometer, die de gemeente invult in het kader van het Blauwzaam convenant-III. Kleine stappen en acties leiden binnen de gemeente tot goede resultaten. Deze resultaten zijn meteen weer een stimulans om extra stappen te zetten. In dit artikel leest u een greep uit de duurzame acties van de gemeente.

Onderzoek naar nachtverbruik

Naar aanleiding van de Milieubarometerbenchmark door Stimular is een onderzoek gestart naar het hoge elektraverbruik in de nachtelijke uren. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat één van de oorzaken het klimaatsysteem van het archief is. Door een stand-alone ontvochtiger erbij te plaatsen is het energieverbruik hier drastisch verminderd. De ontvochtiger voorkomt dat de gehele klimaatinstallatie tegen zichzelf in gaat werken (tegelijk verwarmen en koelen) om extra vocht weg te werken. Dit bespaart € 5.000 per jaar. De investering is daarmee binnen één jaar terugverdiend. Sjaak Visser: “Zonder Stimular hadden we nooit ontdekt dat de klimaatinstallatie niet optimaal werkte, aangezien de eisen voor het archief wel gehaald werden.”

Kleine stappen zorgen voor grote besparing

Om het elektraverbruik verder te onderzoeken, is er in één meterkast een slimme tussenmeter geplaatst. Hiermee kan ook het effect van maatregelen nog beter gemonitord worden. Maatregelen die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd :

  • Terreinverlichting vervangen door LED. Vervolgens is deze aangesloten op het gebouwbeheerssysteem en zo afgesteld dat de verlichting nu ’s avonds uit gaat.
  • Vervangen van TL en spaarlampen in gangen en toiletten door LED. De gangverlichting wordt geregeld met een daglichtschakeling en de toiletverlichting met bewegingsmelders.
  • Er is een automatische zonwering aangebracht in het centrale trappenhuis. Hierdoor hoeft er minder gekoeld worden en is er een beter werkklimaat.

Hoog verbruik werkplaats onderzocht

Naar aanleiding van het hoge verbruik is een slimme meter geplaatst. Hierdoor is er veel meer inzicht in het verbruik gekomen en zijn er een aantal kleine maatregelen getroffen. Om nog beter inzicht te verkrijgen zijn er gewone tussenmeters geplaatst bij een externe huurder. Intussen zijn plannen gemaakt om de werkplaats te voorzien van zonnepanelen.

Openbare verlichting vervangen op een natuurlijk moment

In 2014 is men gestart met de vervanging van de openbare verlichting door LED verlichting. In 2015 zullen naar verwachting daadwerkelijk circa 1.500 armaturen vervangen worden. De overige 2.000 armaturen komen na 2015 op natuurlijke momenten aan de beurt.

Wisselen van auto naar fiets

In 2014 heeft de actie Efkes wisselen gedraaid, waarbij 21 werknemers vrijwillig een week lang de auto lieten staan en met een elektrische fiets naar kantoor kwamen. Hierdoor zijn in die weken de voertuigkilometers terug gedrongen. Als spin-off hebben een aantal medewerkers (elektrische) fietsen gekocht en gebruiken deze nog regelmatig voor woon-werk verkeer, waardoor het aantal voertuigkilometers enigszins is afgenomen. De gemeente faciliteert de fietsers met elektrische laadpunten in de fietsenstalling.

Bron: Sjaak Visser, Gemeente Giessenlanden en Blauwzaam-III