Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Slimme financiering kan gemeenten en corporaties helpen met energiebesparing

Overal in de wereld zie je op dit moment Energy Service Companies oftewel ESCo's als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze organisaties bieden een oplossing voor het verduurzamen van vastgoed waarvan de eigenaar niet de gebruiker is.

Energie verspild, maar maatregelen duur

In Nederland wordt veel energie verspild, terwijl veel investeringen in energiebesparing zich snel terugverdienen. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Door met de gebouwen die zij in beheer hebben het goede voorbeeld te geven, kunnen ze een grote beweging in gang zetten. Probleem is nog vaak dat het gaat om een combinatie van technische aspecten die het liefst gelijktijdig moeten worden opgepakt en waarvan de totale investering fors is. Als het lange tijd duurt voordat die investering is terugverdiend, gaan veel partijen die investering niet aan. Door op zo'n moment een slimme financieringsconstructie op te zetten, zoals prestatiecontracten, kunnen de financieringslasten van de investeringen afgelost worden met het geld dat verdient wordt aan energiebesparing.

Lancering factsheet

Omdat in veel landen (zoals de VS, Duitsland en Scandinaviƫ) deze manier van werken met prestatiecontracten al gemeengoed is en uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van dergelijke contracten in Nederland ook goed haalbaar is, is er een factsheet Financieringsconstructies voor gemeenten en corporaties gelanceerd. In deze factsheet worden de mogelijkheden van financieringsconstructies voor energiebesparende maatregelen geschetst.

Scholen als voorbeeld

Scholen zijn een goed voorbeeld van organisaties waarbij een doorbraak bereikt kan worden in energiebesparing door gebruik te maken van een slimme financieringsconstructie. Vaak liggen de lasten van energiebesparende maatregelen voor schoolgebouwen namelijk bij de gemeente als eigenaar van de gebouwen, terwijl de baten van de lagere energiekosten bij het schoolbestuur als gebruiker terechtkomen. Het SDE (service punt duurzame energie) kan gemeenten helpen om samen met scholen een financieringsconstructie op te zetten (via een ESCO) waarbij met de opbrengsten van de energiebesparing van de school, de investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen worden terugverdiend.

Bron: www.servicepuntduurzameenergie.nl