Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterschap Reest en Wieden wil gasrekening 28% verlagen met gasabsorptiepomp

Waterschap Reest en Wieden wil het energieverbruik van het hoofdkantoor in Meppel met 28% omlaag brengen door het centrale verwarmingssysteem te moderniseren.

Het hoofdkantoor wordt nu verwarmd door één grote centraleverwarmingsketel. Deze heeft in het voor- en naseizoen een relatief laag rendement. Door het installeren van gasabsorptiepompen kan op jaarbasis circa 70% van de totale warmtebehoefte in het centrale warmtesysteem ingebracht worden. Een gasabsorptiepomp is een warmtepomp, die een gebouw of proces verwarmt met warmte die uit de buitenlucht of uit de grond wordt geabsorbeerd. Een gasabsorptiepomp haalt warmte uit de omgeving door ammonia, opgelost in water, te verdampen en te condenseren. Water en ammonia worden hiervoor gescheiden door de oplossing te verwarmen met behulp van aardgas.

Hoewel met een gasabsportiepomp hoge temperaturen gehaald kunnen worden, is er nog aanvullende verwarming nodig. De pieken in de warmtebehoefte worden daarom opgevangen door de bestaande grote centraleverwarmingsketel.

Kosten en besparingen

Het Waterschap investeert 1,5 ton in een op gasabsorptiepompen gebaseerd systeem; daarnaast ontvangt het waterschap een subsidie van 94.000 euro van de provincie Drenthe. Met de gasabsorptiepomp wordt een besparing verwacht van 28% op het gasgebruik voor de verwarming van het hoofdkantoor. Dit betekent jaarlijks een aardgasbesparing van circa 11.500 m3. De terugverdientijd, gebaseerd op de huidige gasprijzen, van de installatie is 13 jaar.

Waterschap Reest en Wieden doet net als 12 andere waterschappen mee met het project De Energiefabriek. Daarbij hebben de waterschappen afgesproken voor 2020 onder andere de huisvesting klimaatneutraal te realiseren. Voor 2012 heeft Reest en Wieden de ambitie 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2008.

Bron: Waterschap Reest en Wieden