Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Leidse ambtenaren spelen energiespel met Europese collega’s

Leidse ambtenaren doen mee met een Europese competitie in het besparen van energie op de werkplek. De gemeente hoopt 20% te kunnen besparen.

De kamers in het gemeentehuis in Leiden worden voorzien van apparatuur die energieverbruik bijhouden. Daardoor zien mensen aan het eind van de dag precies wat het heeft gekost om hun computer op stand-by te laten staan of een raam open te doen. En dat moet leiden tot een mentaliteitsverandering. “We gaan ervan uit dat individuele gedragsverbetering op termijn meer effect heeft dan het aanleggen van dikke muren of het isoleren van gebouwen”, zegt Marc Witteman, Leids wethouder voor economie en sport.

Het project heet SAVE Energy, is een Europees initiatief en niet goedkoop: aanleg van apparatuur en begeleiding van het project kosten 120.000 euro. De ene helft is voor rekening van de gemeente, de andere voor de Europese Unie. ‘Maar die kosten worden terugverdiend’, denkt Witteman. De gemeente hoopt na twee jaar tot een energiebesparing van twintig procent te komen.

Ook Helsinki, Lissabon, Lulea en Manchester doen mee. De gegevens over het energieverbruik in de afzonderlijke steden wordt opgeslagen in een centraal databestand en die worden vergeleken. Daarbij moet je wel in ogenschouw nemen dat de ene stad met andere randvoorwaarden te maken heeft dan de andere: in Helsinki wordt vanzelfsprekend meer gestookt dan in Lissabon. Voor Leiden is het project van waarde omdat de stad 3000 historische monumenten heeft. Die laten zich lastig isoleren: van glas in lood ramen in een kerk mag je niet zomaar dubbel glas maken. “Wij moeten het dus hebben van gedragsbeïnvloeding”, aldus Witteman.

Bron: Binnenlands Bestuur