Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Test met energieneutraal kantoor

De temperatuur op je werkplek zelf regelen en tegelijkertijd minder energie verbruiken. De verlichting op je werkplek zelf aanpassen en hiermee energie besparen. Dit klinkt als toekomstmuziek, maar wordt werkelijkheid in het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Het Rijksvastgoedbedrijf richt in dit kantoor een testomgeving in om te laten zien dat een energieneutraal kantoor mogelijk is.

De testomgeving wordt in 2016 en 2017 stapsgewijs ingericht, in samenwerking met The Green Village (onderdeel van TU Delft). Daarna wordt de omgeving drie jaar getest. De resultaten van de testomgeving dragen eraan bij dat energiebesparende innovaties sneller en goedkoper beschikbaar komen voor het Rijk en andere organisaties.

Innovaties

De testomgeving in Rijswijk is één van de initiatieven in het programma Groene Technologieën 3.0 van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit programma is gericht op duurzame innovaties. Om de toepasbaarheid van innovaties te testen, is een testlocatie nodig. Het gebouw van Rijkswaterstaat in Rijswijk bleek hiervoor erg geschikt.

Systemen

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt in de testomgeving hoe duurzame innovaties presteren, en hoe zij werken in samenhang met het gebouw en de gebruiker. In het pand worden 4 systemen getest.

  • Internet of things: creëren van een slim gebouw dat energiegebruik reduceert en comfort verhoogt. Door de integrale benadering versterkt dit de reductie van het energiegebruik.
  • Klimaat: comfort verbeteren en tegelijk het energiegebruik verlagen.
  • Licht: reductie van elektriciteitsverbruik en verbetering van de lichtkwaliteit met behulp van daglicht.
  • Actieve schil: Optimale benutting van omgevingsenergie. De schil om het gebouw heen kan gebruikt worden om op een duurzame manier energie op te wekken en op te slaan.
  • Energieneutraal vanaf 2019

    De Europese Unie koerst met zijn beleid af op een volledig energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Om dit te bereiken, stelt de EU dat nieuwbouw vanaf 2021 (bijna) energieneutraal moet zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis zelfs al vanaf 2019. Dit vraagt om innovatieve oplossingen.

    Bron en meer informatie: Rijksvastgoedbedrijf