Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Label zegt niet alles: gedrag en good housekeeping belangrijk voor energiebesparing

Begin 2013 deed TNO onderzoek naar energieverbruik in kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen met een A-label bleken gemiddeld meer gas te verbruiken dan voorspeld en G-label gebouwen minder. Het CfPB heeft aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL) voorgesteld een gebruikersgerichte benadering te kiezen bij het zoeken naar verklaringen. CfPB onderzocht vier gebouwen waar interviews gedaan werden onder de gebruikers en informatie werd ingewonnen over het energieverbruik. Dat waren twee gebouwen met een A-label, 1 met een G-label en één met een F-label.

Verschillen tussen daadwerkelijk en voorspeld gasverbruik

Door gesprekken met facilitairmedewerkers, ICT-deskundigen en gebruikers, gevolgd door een expertsessie met energie-experts vond CfPB een aantal mogelijke verklaringen voor verschillen tussen voorspeld en daadwerkelijk energieverbruik:

  • De inregeling van klimaatinstallaties gaat vaak mis. Vooral bij gebouwen met een goed energielabel wordt in het voor- en naseizoen tegelijk gekoeld en gestookt.
  • Gebruikers van (oude) G-label gebouwen zijn minder kritisch, ze realiseren zich dat het een oud gebouw is, waar het klimaat niet optimaal in te stellen is.
  • Gebruikers van A-label gebouwen hebben het idee dat het (moderne) gebouw wel goed moet werken en willen het klimaat dus zo comfortabel mogelijk hebben (met als gevolg eventueel meer energieverbruik).

Een selectie van mogelijkheden om energie te besparen

De oorzaken van een afwijkend energieverbruik leidde ook tot mogelijke energiebesparing. Gebouwgebruikers, Facilitair medewerkers en ICT-ers hebben hier een verschillende rol in. Onderstaadn vindt u een aantal besparingsmogelijkheden, die eenvoudig toe te passen zijn:

Medewerkers

  • Neem vaker de trap, in plaats van de lift.
  • Zet computer en beeldscherm uit in de pauzes en na werktijd.
  • Stel de verwarming een graadje lager in (als je dat zelf kan).

Het helpt als gebruikers ook weten wat het effect van hun handelen is. Het is aan de facilitaire medewerkers om dit te communiceren.

FM/gebouwbeheer

  • Laat gebruikers dus weten wat voor effect hun gedrag heeft op het energieverbruik.
  • Regel de klimaatinstallatie goed in.
  • Zorg voor bewegingsdetectie en/of energiezuinige verlichting.

ICT

  • Zet computers en beeldschermen centraal uit.

Bron: Center for People and Buildings. Hier vindt u ook het volledige onderzoeksrapport, met een uitgebreide lijst aan besparingsmogelijkheden