Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzame verwarming in de Helix

Het Departement LNE en het INBO van de Vlaamse overheid verwarmden tot het voorjaar van 2015 hun gebouwen op in Grimminge nog steeds met stookolie. Hun zoektocht naar een minder milieubelastende en duurzamere vorm van verwarming leidde uiteindelijk tot een combinatie van een zonneboiler en een pelletketel.

De zonneboiler zorgt voor een eerste opwarming van het water dat naar de radiatoren wordt gestuurd. Wanneer de energie van de zonneboiler niet volstaat, dan wordt het water bijverwarmd door de energie die vrijkomt bij de verbranding van de duurzame houtpellets in de pelletketel. Het voordeel van deze combinatie van technieken is dat er veel minder CO2 wordt uitgestoten dan bij verwarming op stookolie. Stoken met houtpellets vereist wel de nodige aandacht omdat bij een slecht gebruik en onderhoud van de installatie de emissies van fijn stof te hoog kunnen oplopen.

De zonneboiler en pelletketel werden in oktober 2015 in gebruik genomen. Tijdens de wintermaanden werden de instellingen van het systeem geoptimaliseerd. Zo word de panden in Grimminge nu op een efficiënte én duurzame manier verwarmd. Het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur- en Milieu De Helix, één van de gebouwen op dit terrein, zal de pelletketel ook in zijn educatie rond duurzame energie gebruiken.

Bron: Departement LNE