Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Dukdalf vol energie voor duurzaamheid

De energierekening is een grote kostenpost voor zwembaden en sportcomplexen. Sportcomplex Dukdalfheeft de afgelopen jaren vele maatregelen uitgevoerd om de energierekening omlaag te brengen. Hoofd Dukdalf Machteld Üstün-Vegter: “Om de maatregelen uit te kunnen voeren moesten we Dukdalf enkele malen een tijdje sluiten. Gelukkig hebben de maatregelen tot mooie resultaten geleid: ons elektriciteitsverbruik is met 15% gedaald en het gasverbruik zelfs met 30%.”

De gemeente Brielle is een aantal jaren gelden gestart met het verduurzamen van de eigen gebouwen. Een werkgroep onder leiding van Stichting Stimular brengt de besparingsmogelijkheden in beeld en stemt de uitvoering daarvan af. Het energieverbruik van de gemeentelijke panden wordt gemonitord via de Milieubarometer. Hierdoor is nu goed zichtbaar wat de energiebesparende maatregelen hebben opgeleverd.

Achter de schermen

De belangrijkste maatregelen zijn uitgevoerd op een plek waar de gasten nooit komen: de machinekamer. Üstün-Vegter: “We hebben de ketels vervangen door energiezuinige HR-ketels en frequentieregelaars geplaatst op de compressor en pompen. Verder hebben we de appendages en pompen geïsoleerd. Ook is een regelkast geïnstalleerd die de klimaatbeheersing optimaal regelt, waardoor er zo min mogelijk energie wordt verbruikt.”

In het gebouw is op diverse plekken de isolatie verbeterd. Op een aantal plekken is het dak beter geïsoleerd en de gevelbeplating is op enkele plekken vervangen. Verder wordt warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht. Dukdalf heeft de afgelopen jaren ook al een deel van de verlichting vervangen. Op een aantal plekken hangt inmiddels LED-verlichting, ook het bassin wordt onder water verlicht met LED.

Veilig en schoon

Dukdalf heeft al een aantal jaren het keurmerk Veilig en schoon voor zwembaden. Eén van de eisen voor dit keurmerk is het opstellen van een Energie- en milieuplan. Stimular stelde dit plan samen met Dukdalf op.

De milieuprestaties van de afgelopen jaren werden vergeleken met de Milieubarometer en die laten een mooi resultaat zien. Dukdalf scoort goed op het gebied van energiebesparing. Bijna alle rendabele maatregelen zijn al uitgevoerd, er zal in ieder geval nog meer verlichting vervangen gaan worden. Komende jaren worden met name onderzoeken gedaan naar duurzame energieopwekking. Zo zal Dukdalf op korte termijn worden gekoppeld aan de WKO-installatie. Deze installatie slaat in de zomer warmte en in de winter koude op in de bodem, zodat deze gebruikt kunnen worden op het moment dat er behoefte is aan de warmte of koude.

Uit de Milieubarometer blijkt dat er vooral kansen liggen voor verdere afvalscheiding. De gemeente Brielle werkt aan verbetering van afvalscheiding in de eigen gebouwen en Dukdalf zal meedoen aan dit project. Üstün-Vegter: “De auditor was zeer content met het plan dat we de komende jaren zullen gaan uitvoeren.”

Bron: Gemeente Brielle