Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Leerdam, Molenwaard en Zederik doen mee aan energieconvenanten Blauwzaam

Blauwzaam is een initiatief van bedrijven die willen verduurzamen. De bedrijven hebben samen een energieconvenant ondertekent om in drie jaar 10% CO2-reductie te halen. De gemeenten Molenwaard doet mee aan het eerste convenant, dat in november 2011 startte. Leerdam en Zederik nemen deel aan hethet tweede convenant, dat startte op vier oktober 2012.

Eerste convenant

De uitnodiging van de gemeentesecretaris van De Waard om het initiatief te nemen de bedrijfsterreinen klimaatneutraal te maken, kon natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Daarom hebben een 25-tal bedrijven en instellingen in 2011 een Energieconvenant gesloten. Klimaatneutraal in 3 jaar is niet haalbaar. Wel is het haalbaar en ook bedrijfseconomisch interessant om een begin te maken met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

De deelnemers van het eerste energieconvenant hebben Stimular gevraagd om de voortgang van hun Energieconvenant te monitoren. De gezamenlijke doelstelling is om in drie jaren (2011-2012-2013) minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2010. Jaarlijks voeren zij in de Milieubarometer hun energieverbruik in. De eerste rapportage laat zien hoeveel er al in het eerste jaar van het convenant is gebeurd: een daling van 2,7% van de CO2-uitstoot, een mooie opmaat voor de volgende twee jaar en inspiratie voor de deelnemers van het tweede energieconvenant. Meer leest u in het rapport.

Tweede convenant

In oktober 2012 volgde de ondertekening van een tweede convenant door een nieuwe groep bedrijven. De gezamelijke doelstelling is hetzelfde als bij convenant I: de komende jaren (2012-2013-2014) minimaal 10% energie besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2011. Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio.

De deelnemers stimuleren elkaar om energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Door voorbeelden te realiseren en door ervaring met energiebesparing uit te wisselen. De bedrijven gaan aan de slag met onderwerpen als energiebesparing in nieuwbouw, energiebesparing in kantoororganisaties, duurzame mobiliteit en aanpak van duurzame energie. En in veel gevallen levert energiebesparing geld op – zeker op de wat langere termijn.

De bedrijven die nu in het 1ste energieconvenant al samenwerken ondersteunen de nieuwe tweede groep door hun kennis ter beschikking stellen en zo de groep te inspireren om aan de slag te gaan.

Bronnen: Stichting Stimular en Blauwzaam