Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens

Het project “Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens” heeft als doel dat meer partijen zich effectief gaan inzetten voor lokale- en regionale biomassaketens. Het doel is zodoende bij te dragen aan de versterking, vergroting (‘meer PJ’s’) en verduurzaming van de lokale mobilisatie- en verwaarding van houtige biomassa voor hernieuwbare energie en/of biobased toepassingen. Gemeenten en hun partners worden concrete handvatten geboden om initiatiefnemers effectief te kunnen identificeren, stimuleren en ondersteunen.

Daartoe worden allereerst de geleerde lessen uit koploperprojecten, zowel succesvol als niet succesvol, in beeld gebracht. Het daaruit voortkomende kennisdocument wordt breed uitgezet en tijdens een werkbijeenkomst met nieuwe partners gedeeld. De deelnemende partijen krijgen als resultaat een beter inzicht in de succes- en faalfactoren en een beter beeld van de opties voor eigen rol en inzet. Het project breng nieuwe kansrijke regio’s voort en stimuleert gemeenten en hun partners in actie te komen. Het project staat ten dienste van het Actieplan Bos en Hout. Het rapport is te dwonloaden via de website van Probos.

Bronnen: RVO en Probos.