Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Defensie stoot CO2-uitstoot terug met biogas

Het ministerie van Defensie gaat voor de locatie Den Helder vanaf oktober over op het gebruik van biogas. Het departement is hiermee de eerste klant van Eneco die biogas op grote schaal gaat gebruiken.

Gebruik van biogas geeft netto weinig uitstoot van kooldioxide. Defensie neemt in 2008 al 400.000 kuub biogas af. Hiermee zorgt het ministerie voor een reductie van meer dan 700.000 kilo CO2. (redactie: Hierbij gaat Eneco ervanuit dat biogas geheel CO2-neutraal is.)

Het biogas voor Defensie wordt geproduceerd in de rioolzuiveringsinstallatie voor Beverwijk en omstreken. De installatie zet slib uit rioolwater via vergisting om in gas. In een BioGast-container worden de zuiverheid en energiewaarde van het gas zodanig bewerkt dat ze overeenkomen met die van aardgas. Vervolgens is het biogas geschikt om te worden ingevoerd in het aardgasdistributienet.

Technologische ontwikkelingen en overheidsmaatregelen moeten ertoe leiden dat de productie van biogas kan groeien. Pas op langere termijn is voldoende biogas beschikbaar om aan de hele marktvraag te voldoen.

[oktober 2008, gebaseerd op bericht van Eneco]