Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

WKO Dokter Unica verbetert rendement installatie gemeente Amsterdam

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de WKO’s in Nederland niet optimaal draait. Dit resulteert in een hoog energieverbruik, een slechte bodembalans (waardoor niet voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen) en klagende eindgebruikers/huurders in te koude of te warme gebouwen. Kijken we alleen naar de ca. 2.500 open WKO-systemen in Nederland en stel dat een gemiddeld open WKO ca. € 600.000 per stuk kost, dan betekent dit omgerekend, dat er dan voor € 1.050.000.000 (€1,05 miljard.) in Nederland staat aan slecht draaiende WKO-installaties.

WKO gemeente Amsterdam vaak in storing

Bij de WKO van een Stadsdeelkantoor van de Gemeente Amsterdam waren er regelmatig storingen waardoor circulatiepompen uitvielen of zelfs defect raakten. De CV-ketel, die op gas draait, sprong hierdoor te vaak bij waardoor de gasrekening hoog was. Tevens verdween water uit het gesloten systeem zonder dat er daadwerkelijk een lekkage zichtbaar was.

Onderzoek WKO en gebouwinstallatie

WKO Dokter van Unica Ecopower heeft zowel de WKO-installatie als de gebouwinstallatie onderzocht. Vanwege een lekkende klep in een gecombineerde leiding voor CV-warmte en gekoeld water bleek er water te verdwijnen via het overdrukvat wanneer er seizoenswisselingen waren. Dit is oplost door een hydraulische (fysieke) scheiding aan te brengen via een warmtewisselaar tussen het gecombineerde CV-net en het gekoeld waternet. Er zit weer een hydraulische balans in het systeem waardoor er vrijwel geen storingen meer voorkomen. Hierdoor draait de WKO-installatie weer stabiel, lekt er geen water meer weg en zijn de CV-ketels vrijwel niet meer nodig. Hierdoor is de gasrekening naar verwachting 60% lager en is de CO2-uitstoot gedaald.

Symptomen van een WKO die niet optimaal werkt

De WKO van de gemeente Amsterdam gaf vaak storing aan en de CV-ketel sprong vaak bij, waardoor de gasrekening hoog was. Dit zijn al enkele symptomen van een niet goed werkende WKO. Andere symptomen kunnen zijn:

  • U kunt uw kantoor niet meer koud krijgen in de zomer of warm in de winter;
  • De bron is niet meer in balans wanneer u de verplichte rapportages naar de Provincie moet sturen (dit is altijd in januari).
Bij een gesloten systeem zijn deze symptomen minder snel zichtbaar omdat dit kleinere systemen zijn waarbij ook een lager rendement gehaald wordt (een rendement van 200% tot 300%). Een open systeem is groter en complexer maar is ontworpen om grote rendementen te halen (tot 500%). Wanneer de grote systemen niet goed draaien, is dit sneller te zien in de energierekening.

Performance scan tot onderhoudscontract

De WKO Dokter brengt eerst via een WKO Performance Scan in beeld wat er mis is met een niet goed renderend WKO-systeem en waar verbetering mogelijk is. Veelal zijn er kleine, eenvoudige technische aanpassingen nodig. Daarna wordt WKO aan het gebouwbeheersysteem en een energiemanagementsysteem gekoppeld. Hierdoor is monitoring mogelijk en kunnen aanpassingen direct inzichtelijk gemaakt worden en de resultaten meetbaar, totdat de installatie weer ‘gezond’ is. Om een WKO-systeem ook langjarig optimaal te laten draaien en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (Grondwaterwet en Wet Milieubeheer) zijn goed beheer en monitoring essentieel. Deze monitoring en beheer kan ook aan Unica uitbesteed worden.

Bron: Unica Ecopower, Jan-Maarten Elias