Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Noordenveld: In Veenhuizen eerste ‘duurzame groene gevangenis’ van Nederland?

Uit onderzoek blijkt dat de gevangenis in Veenhuizen zich via een beperkt aantal maatregelen kan ontwikkelen tot de eerste ‘Groene Gevangenis’ van Nederland. Zeven partijen hebben onderzocht of een nieuwe houtgestookte installatie voor de warmtevoorziening van het complex Norgerhaven haalbaar is. De zeven partijen in de Green Deal Veenhuizen zijn: de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie.

Energiebesparing met houtgestookte installatie

Door de verouderde energievoorziening van Norgerhaven te vervangen door een houtgestookte installatie, kan al op korte termijn resultaat worden geboekt op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Bijkomend voordeel is dat de installatie hout uit de omgeving gaat gebruiken. Hierdoor kunnen er combinaties worden gemaakt met het lokale en regionale bos, natuur- en landschapsbeheer. Tenslotte kan de overstap van Norgerhaven naar hout als brandstof, er toe bijdragen dat deze vorm van duurzame energie ook voor andere bedrijven op deze locatie – en voor nieuwe bedrijven die zich er willen vestigen– binnen bereik komt. Een extra voordeel voor de gevangenis is dat binnen de gevangenissen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor werk en scholing van gedetineerden naast verpakkingswerkzaamheden en het maken van textiel, hout -en metaalproducten.

Bron: Gemeente Noordenveld