Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Harlingen geeft de zon de ruimte op gemeentelijke gebouwen

Juni 2018

De gemeente Harlingen heeft 1700 zonnepanelen laten plaatsen op de daken van de gemeentewerf, cultureel centrum Het Vierkant en de Waddenhal. Met deze panelen wekt de gemeente het stroomverbruik op van nagenoeg alle gebouwen die de gemeentelijke organisatie in gebruik heeft. De zonnepanelen leveren voldoende stroom om te kunnen voorzien in het stroomverbruik van de betreffende gebouwen zelf en ook om het stroomverbruik van het stadhuis en het klantcontactcentrum te compenseren. Wethouder Boon: “Met het plaatsen van de panelen is een investering van 5 ton gemoeid. Hiervoor ontvangen we een zogenaamde SDE+ subsidie, waardoor we vanaf 2018 een voordeel in de gemeentebegroting hebben van zo’n € 10.000,-- op jaarbasis”.

Het college heeft de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen geïnventariseerd en onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het stadhuis en het klantcontactcentrum technisch niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Het stroomverbruik van het gemeentemuseum compenseert de gemeente door deelname aan het zonnepark Harlingen.

Zonnepark Harlingen

Meer zonne-energie opwekken, dat wilden bestuurders en bewoners van Harlingen. Maar niet elk Harlinger dak bleek geschikt voor zonnepanelen. De gemeente staat geen zonnepanelen toe op monumentale panden. Gelukkig was er genoeg ongebruikt industrieterrein in de buurt om een zonnepark met 3.468 zonnepanelen te realiseren. Dit zonnepark is gefinancierd door crowdfunding, ASN Groenprojectenfonds, Greenchoice en de gemeente Harlingen.

De gemeente Harlingen juichte het initiatief vanaf het begin toe en ondersteunde met financiering en door grond beschikbaar te stellen. Zelf neemt de gemeente tien procent van haar eigen gebruik af van het zonnepark.

Bronnen: Goed geld, ASN Bank, juni 2018 en Gemeente Harlingen