Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Provincie Gelderland als eerste provincie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Februari 2019

De provincie Gelderland heeft zich als 900ste organisatie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Gedeputeerde Jan Markink van de provincie heeft in februari 2019 het certificaat in ontvangst genomen. Het afgelopen jaar zijn er met de CO2-Prestatieladder verdere stappen gezet naar een klimaatneutrale organisatie.

Klimaatneutraal in 2030

In 2030 wil de organisatie klimaatneutraal zijn. Door het beter isoleren van gebouwen, van het gas af te gaan en het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen wordt er de komende jaren flink CO2 gereduceerd. Ook wordt in de organisatie ingezet op gedragsverandering. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn zowel grote als kleine stappen te nemen. Hierbij worden medewerkers gemotiveerd, gestimuleerd en worden tools aangereikt om het goede voorbeeld te geven met CO2-reductie als resultaat. Zo wordt er bewust gekeken naar afval en het vervoersgebruik van de provincie. Medewerkers zullen in de toekomst vaker met elektrische voertuigen rijden en minder dienstreizen maken.

Nederlandse overheden certificeren zich op CO₂-reductie

In 2018 hebben verschillende overheden via het Gelders Energie Akkoord zich gecommitteerd om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. Dimitri Kruik voorzitter Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): “Het is fantastisch om te zien dat de provincie Gelderland zich heeft laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. De provincie wordt hiermee een geloofwaardige en voorbeeldige partner in de energietransitie”.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven met een certificaat krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

Bron: skao.nl