Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

ECN: Dertig procent energiebesparing bij Overheid goed haalbaar

Dat de overheid gaat besparen is bekend. Het ECN maakte 29 december 2012 bekend, dat zij heel goed kan besparen door eens kritisch naar haar eigen energiegebruik te kijken. Het laag hangend fruit is nog lang niet geplukt. Een besparing van 15% is zeker haalbaar, mogelijk ook 30%. Wat zij daarvoor moeten doen? Hun energiefacturen doorlichten, meet- en regelsystemen op elkaar afstemmen en een energiemanager aanstellen. Eventueel uitbesteden van beheer en onderhoud. De ECN noemt dit een uitgelezen kans om aan de komende EU energieverplichting voor gebouwen (EPBD) te voldoen.

Belang duurzaamheid aangetoond

Volgens recente cijfers van ECN zorgen kantoren en winkels voor respectievelijk 17 en 8 procent van het totale energiegebruik in de gebouwde omgeving. De percentages voor bedrijfshallen, horeca en zorg zijn kleiner, respectievelijk 7, 6 en 5 procent. In de praktijk betekent dit dat er in de kantorenmarkt nog het meeste op energie valt te besparen, vooral omdat er slechts een relatief klein aantal partijen actief is. Het belang van duurzaamheid is inmiddels aangetoond: eigenaren van energiezuinige kantoorpanden kunnen 6,5 procent meer huur vragen dan voor niet-energiezuinige panden (label D of lager). Dat bleek uit een recent onderzoek naar groene labels in de utiliteitsbouw.

Crisis beperkte invloed

De economische crisis heeft beperkte invloed op energiebesparende maatregelen. Hoewel energiekosten slechts vijf tot tien procent van de totale kosten uitmaken en reden zijn waarom men nu geen stappen onderneemt, komen overheden binnen tien jaar van de koude kermis thuis als ze geen maatregelen treffen. De EPBD (Energy Performance Building Directive) die voor de hele EU vanaf 2013 van kracht wordt, stelt dat alle nieuwbouw in 2020 energieneutraal moet zijn. Dat zal z’n weerslag op bestaande bouw hebben. Duurzame gebouwen nemen naar verwachting in waarde toe terwijl gebouwen met energielabel D of lager in waarde dalen.

Bronnen: agentschapnl en ECN