Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bodem

Denk bij bodembescherming onder andere aan:
  • Geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen
  • Afval veilig opslaan
  • Zout voor gladheidbestrijding veilig opslaan (vloeistofdichte vloer)
  • Toepassen van duurzame materialen bij bouwwerkzaamheden en inrichting openbare ruimte

Een enkel voorbeeld van een maatregel om de bodem te beschermen:

Barendrecht kiest voor speeltoestellen zonder koperzout behandeling.

Barendrecht zal geen speeltoestellen meer aanschaffen die onderhouden moeten worden met Tanalith E. Tanalith E is een middel dat Koperzouten bevat. Na een regenbui komen de koperzouten in de bodem of in het oppervlakte water en dat is een extra milieubelasting. Daarom kiest Barendrecht voor toestellen van hardhout of kunststof. Het is volgens de gemeente geen gezondheidsmaatregel. Het onderhoudsmiddel is volgens de gemeente absoluut niet schadelijk voor kinderen.

De gemeente geeft aan dat incidenteel een uitzondering kan worden gemaakt. Reden zou zijn dat een speeltoestel dat een bepaalde motorische ontwikkeling ondersteunt niet verkrijgbaar is in andere materialen dan naaldhout dat met koperzout onderhouden moet worden.

Gebaseerd op: bericht in Rotterdams dagblad 12 mei 2004.

Bediening van veldverlichting via een app

Hockeyveld Houten is de eerste hockeyclub in Nederland die de veldverlichting via een app bedient om onnodige verspilling en (verlichtings)overlast tegen te gaan.

In Amsterdam wordt vervuilde grond gereinigd met bodemreinigende planten

In Amsterdam wordt de vervuilde grond van een voormalig scheepswerf gereinigd door de aanleg van een zogenaamde ‘verboden tuin’. Hierbij wordt de vervuilde grond vanaf de eerste dag ingeplant met bodemreinigende soorten. Een mix van grassen en wilgen die mee bewegen in de wind (o.a. Chinees Reuzenriet, Struisgras en Engels Gras ). In het voorjaar worden de grassen kort geknipt. Samen met het te verwijderen loof (die ingezet wordt als biobrandstof) verdwijnt ook de afval uit de bodem. Na 10 jaar van intensief beheer wordt de grond schoner terug gegeven aan de gemeente Amsterdam. Kijk voor meer informatie op: De Ceuvel

De Volgermeerpolder saneert oude stortplaats voor chemisch afval op ecologische wijze

In de Volgermeerpolder wordt een oude stortplaats voor chemisch afval op ecologische wijze gesaneerd. Dit houdt in dat het terrein van de Volgermeerpolder wordt afgedekt met een isolerende waterremmende laag om contact met de gifstoffen in de bodem uit te sluiten. Download de folder voor meer informatie op: Volgermeerpolder

De Contreie in Oosterhout gebruik biobased materialen voor verkeersborden en lantaarnpalen

De Oosterhoutse Nieuwbouwwijk De Contreie wilt biobased materialen gaan gebruiken voor o.a. verkeersborden en lantaarnpalen ter vervanging van minder duurzame materialen zoals kunststof. Meer informatie vindt u op: De Contreie