Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Hellevoetsluis gaat eigen afval scheiden met Waste Care Systems

Mei 2005 - Al een aantal jaren verplicht de gemeente Hellevoetsluis burgers en bedrijven om hun afval op de juiste manier te scheiden en zo het milieu te sparen. Het is daarom vreemd dat in het Stadhuis van de gemeente zelf kantoorafval nog niet volledig werd gescheiden. "Vandaar dat we gekozen hebben voor een volledig afvalbeheersysteem. Het scheiden van kantoorafval bij de bron staat daarin centraal", aldus Atie Koster, wethouder Milieu.

Samen met Rob Groen, Hoofd afdeling Facilitaire Zaken en Jacinta de Huu, Beleidsmedewerker Bouwen en Ruimte en Milieu, legt Koster uit wat het systeem precies inhoudt en waarom de gemeente het wil invoeren. "We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie", aldus Koster. "En als wij burgers en bedrijven in Hellevoetsluis opleggen hun afval goed te scheiden, dan moeten we dat zelf natuurlijk ook doen. Het kan niet zo zijn dat we regels opleggen die we zelf niet naleven. Interne milieuzorg moeten we intensiveren en systematischer aanpakken. Afval is daarbij een belangrijk aspect." Rob Groen vult aan: "Bedrijven doen veel op het gebied van afvalscheiding. Bij de gemeente is dit nog niet optimaal, onder andere wat betreft de registratie en scheiding en afvoer van het afval. De oplossing is te vinden in het afvalstoffenbeheersysteem van Waste Care Systems."

Afval bij de bron scheiden

"Waste Care Systems biedt ons een compleet afvalscheidingsysteem aan. Dit systeem is een geïntegreerde aanpak van afvalscheiding op elke werkplek. Tot en met de afvoer ervan en inclusief registratie, personele inzet en zelfs voorlichting", legt een enthousiaste Koster uit. "Kern van het systeem is de recyclingset." Maar hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk? Gemiddeld komt er voor iedere twee werkplekken een recyclingset. De set bestaat uit een kastje, waarmee afvalstromen gescheiden kunnen worden: gekleurd papier, blanco papier, koffiebekers, glas, metaal, kunststof, GFT- en restafval. Eigenlijk alles wat er aan afval op onze gemeentekantoren vrij komt. Naast de recyclingsets is er ook één recyclestation, waar na-scheiding plaats vindt. Zo wordt metaal en plastic op die plek nog eens extra uitgesplitst." In totaal komen er ongeveer 100 recyclingsets in het Gemeentehuis, alsmede de Brandweerkazerne te staan. Maar dat niet alleen, ook bij de koffieautomaten en in het restaurant zal Waste Care Systems voor de scheiding van afval gaan zorgen. Ook het restaurant wordt meegenomen in het systeem, daar komt een speciale set te staan voor het scheiden van onder andere etensresten. Kortom, het gaat om al het denkbare afval dat in een kantooromgeving vrij komt.

Dagelijks legen

De sets worden dagelijks geleegd door een afvalscheiding specialist, die speciaal hiervoor is opgeleid. "Bijkomende afweging is dat we met het nieuwe systeem nog beter aan de Arbo-wet voldoen. Er hoeven geen zware afvalbakken meer getild te worden en schoonmakers kunnen zich voortaan uitsluitend bezig houden met het schoonmaken van de werkplekken." De afvalscheiding specialist komt niet alleen de recyclingsets legen, maar controleert ook op juiste scheiding. Omdat er per twee à drie medewerkers een recycleset komt, kan de afvalscheiding specialist medewerkers direct aanspreken op hun gedrag. "We hopen ook dat het onze ambtenaren stimuleert om collega's aan te spreken, wanneer dat nodig is.

Kostenbesparing

Op dit moment weten we niet precies hoeveel afval we produceren in onze gemeentelijke gebouwen en wat het kost om dit afval af te voeren. Met het systeem krijgen we hiervan straks maandelijks een overzicht. Met andere woorden: we maken onze collega's bewust van de hoeveelheid afval die zij produceren. Dat bewustzijn moet leiden tot een lagere afvalproductie. Een betere registratie van afval betekent ook dat we beter kunnen sturen op de productie van afval. Als blijkt dat op een bepaalde locatie erg veel papier vrij komt, dan kunnen we daar direct iets aan doen, een signaal afgeven. Bovendien wordt door het systeem het afval natuurlijk ook echt beter gescheiden dan nu het geval is. En dat bespaart ons heel wat geld." Ook de wet speelt natuurlijk een rol. Koster: "In de wet milieubeheer staat beschreven dat we een overzicht moeten hebben van de kosten en hoeveelheden van de afvalproductie binnen de gemeente. Met het systeem voldoen we aan die registratieplicht."

Uniek systeem

Rest de vraag: waarom viel de keuze op Waste Care Systems? Op de markt zijn op dit moment geen vergelijkbare systemen beschikbaar. Een dergelijke aanpak is door de gemeente zelf niet zo goed, niet zo snel en niet tegen vergelijkbare kosten te realiseren. Waste Care Systems heeft octrooi gekregen voor de hardware van het systeem en is ook nog eens ondernemer van het jaar 2001. Bij de Fortis Bank in Rotterdam en het AKN-gebouw (Avro, KRO en NCRV) in Hilversum is het systeem al tot ieders tevredenheid ingevoerd. Koster: "Als we iets doen, dan willen we het ook goed doen. Met dit systeem loopt Hellevoetsluis wat afvalscheiding betreft, voor op andere gemeenten. We laten hiermee zien dat het milieu ons veel waard is."

Eerste resultaten

Sinds de invoering op 1 april wordt het afval aan de bron gescheiden. Uit een klantbelevingsonderzoek blijkt dat 78% van de ondervraagden achter de beslissing van de gemeente staat. Het gemiddelde rapportcijfer voor het totaalconcept is een 7,3. In de eerste maand is de totale afvalproductie in onze organisatie gescheiden in 60% papier, 18% restafval ter verbranding, 9% GFT en voedingsresten en 13% overig gescheiden componenten ter recycling. De milieubesparing welke hiermee gehaald is, is aanzienlijk. Van de totale afvalproductie is 82% als grondstof aan industrieën geleverd voor hergebruik!

Rotterdam

Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw scheidingssysteem in samenwerking met Waste Care Systems. Het gaat daarbij in eerste instantie om de grotere kantoorpanden zoals het stadhuis en stadskantoor en de kantoortorens bij het Marconiplein

Meer informatie

Meer info is te vinden op www.wastecaresystems.nl.