Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Richtlijnen voor afvalscheiding

Gemeentelijke instellingen die niet vergunningsplichtig zijn zullen meestal A of B inrichtingen zijn onder het activiteitenbesluit. Dat betekent dat er algemene richtlijnen gelden waar ze aan moeten voldoen, zoals richtlijnen over afvalscheiding.

Hieronder staat een overzicht wanneer een afvalstroom gescheiden afgevoerd dient te worden. De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, [pdf 1,2 MB].Scheidingsregels
     
Soort afval Componenten Scheidingsplicht
Papier en karton Karton, printpapier, tijdschriften, kranten Altijd
Glas Glazen verpakkingen > 240 liter/week (± 30 kg)
GFT/Swill Groente-, fruit-, en tuinafval/keukenafval > 200 kg/week
Groenafval Afval van tuinen en perken > 200 kg/week
Kunststoffen Piepschuim (EPS) > 240 liter/week (2 à 3 kg/week)
  Verpakkingsfolies (polyethyleen (LDPE, LLDPE en HDPE) of polypropyleen (PP) altijd
  Bekertjes >500 stuks/week
  Overig kunststof > 25 kg/week
Wit- en bruingoed en elektronica Koelkasten, computers, tv's, printers, printplaten Altijd (wit- en bruingoed kan worden afgegeven aan de leverancier van het nieuwe apparaat)
Gevaarlijk afval Oplosmiddelen, zuren, basisch afval, fotochemicaliën, pesticiden, tl-buizen, spaarlampen, verf, batterijen, accu's, hout dat gevaarlijke stoffen bevat, etc. Altijd
Houten pallets Pallets > ± 40 kg/week (2 pallets)
Overig houtafval Kratten, sloophout, houtrestanten > 40 kg/week
Textiel Gordijnen, linnengoed, bedrijfskleding > 40 kg/week
Puin Bakstenen, beton Altijd, > 1 m3/week  
Metalen koper, blik en andere metalen > 40 kg/week
Rubber Autobanden > 5 stuks/week
Isolatiemateriaal Glas- en steenwol > 25 kg/week
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, Productuitval (broodafval bij de broodindustrie), bouw- en sloopafval, procesafval van industriële sectoren, enz. Dit zijn vaak relatief homogene en schone afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. In deze gevallen is afvalscheiding redelijk.

De bovenstaande tabel vormt een richtlijn voor afvalscheiding. Er zijn uitzonderingen op deze richtlijn:

  • Voor organisaties die kleinere afvalstromen hebben die wel eenvoudig te scheiden zijn.
  • Voor organisaties die grotere afvalstromen hebben maar waarvoor de financiële belasting voor scheiden en afvoeren hoger ligt.

Wilt u weten of u voor een uitzonderingspositie in aanmerking komt? U vindt meer informatie over dit onderwerp in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, pagina 134-136.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 en Carinova