Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Ambtenaren spekken kas personeelsvereniging met oud-papier

Bij de gemeente Wassenaar brengen alle ambtenaren van het gemeentekantoor zelf hun papierafval naar de containers die buiten het pand staan. Hiermee dragen ze bij aan de afvalscheiding èn spekken ze tegelijkertijd de kas van de personeelsvereniging.

De personeelsvereniging maakt hierbij gebruik van een regeling die geldt voor alle verenigingen binnen de gemeente. De gemeente ondersteunt verenigingen bij het inzamelen van papier door ze een garantieprijs voor het oud-papier aan te bieden. Als de oud-papierprijs te laag is zal de vereniging toch een basis vergoeding krijgen voor het inzamelen van oud-papier. Hierdoor mist de gemeente Wassenaar zelf wel enige inkomsten.

De scheiding van het papierafval gaat heel goed, omdat de ambtenaren graag bijdragen aan de inkomsten van hun eigen personeelsvereniging. Daarbij scheelt het de gemeente Wassenaar aan schoonmaakkosten, omdat iedereen zelf zijn papier wegbrengt.

Dankzij het enthousiasme van de ambtenaren is de jaarlijkse oud-papier inzameling van de personeelsvereniging gestegen van 6.000 kg in 2004 naar 15.000 kg in 2006. Het grootste gedeelte van het papier is afkomstig van het gemeentekantoor en een klein gedeelte is van mensen die hun papier van thuis meenemen. Deze actie leverde de personeelsvereniging in 2006 1.500 euro op.