Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bepaling hoeveelheid afval

De hoeveelheid gevaarlijk afval die is afgevoerd kunt u aflezen van de afvoerbonnen van de gevaarlijk afvalinzamelaar(s). Een andere mogelijkheid is om aan het begin van het volgende jaar een jaaroverzicht op te vragen bij de inzamelaar(s). Zij zijn verplicht om dat te kunnen leveren, maar brengen daar soms wel geringe kosten voor in rekening.
Voor bedrijfsafval kunt u op de nota's of contracten van de afvalinzamelaars kijken. Vaak wordt bedrijfsafval per container afgerekend en niet per kg. U kunt het afvalvolume per jaar omrekenen naar kg met behulp van de gemiddelde soortelijke gewichten uit onderstaande tabel.


Soortelijk gewicht
   
Soort afval Soortelijk gewicht (kg/m3, tenzij anders aangegeven)
GFT 400
Groenafval 300
Swill 1.000
Frituurvetten 900
Vetten 550
Beenderen 300
Resten Vleeswaren 800
Hoog Risico Vleesafval 800
Resten Vleeswaren 800
Papier/karton gemengd 120
Karton 80
Kantoorpapier 400
Schoon folie 50
EPS 12,5
Disposables (per stuk) 0,005
Vervuild folie 60
Overig kunststofafval 50
Vlakglas 1.200
Gemengd glas 300
Bruingoed (per stuk) 10
Witgoed (per stuk) 30
Textiel 250
Incontinentiemateriaal 160
A-Hout 300
B-Hout 300
Houtmot 300
Pallets (per stuk) 25
Metaal ferro 400
Metaal non ferro 400
Metaal draden 400
Ongesorteerd bouw- en sloopafval 360
Puin 1.000
Autobanden (per stuk) 4
Vrachtwagenbanden (per stuk) 50
Uitgeharde harsresten 1.000
Ongesorteerd bedrijfsafval 150