Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Betere afvalscheiding bij de belastingdienst

De belastingdienst heeft een duurzaam inzamelmiddel (afvalbak) ontwikkeld voor het beter scheiden van afvalstromen. De aanleiding zijn de doelstellingen uit het Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP):
  • De reductie van CO2 door betere scheiding aan de bron.
  • Het vergroten van de nuttige toepassing van afvalstromen

Met de oude inzamelmiddelen konden de afvalstromen niet voldoende gescheiden worden. Het vergde veel verantwoordelijkheid van de medewerkers om het afval te scheiden op verschillende plaatsen. Daarnaast was er geen inzamelmiddel op de markt die een goede scheiding van afvalstromen kon garanderen. Via een Europese aanbestedingsprocedure (launching customer) is daarom het volgende inzamelmiddel ontwikkeld:

               

Tijdens de ontwikkeling van het duurzame inzamelmiddel is geprobeerd de milieubelasting van het inzamelmiddel te minimaliseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de aanpak zoals beschreven in het figuur onderaan de pagina. Met het ontwikkelde inzamelmiddel is een pilot project gestart op een van de vestigingen van de belastingdienst. De eerste resultaten waren geweldig:

  • Op de pilotlocatie kon teruggegaan worden van 300 naar 6 inzamelmiddelen;
  • Een jaarlijkse preventie van 70.000 plastic zakjes is gerealiseerd;
  • Een vermindering van de fractie restafval met 50%, ten gunste van preventie, kunststof en fruitafval;
  • Er is een potentiële afzetmarkt voor het nieuwe inzamelmiddel gecreëerd;
  • Er zijn minder transportbewegingen voor de afvoer van het afval nodig;
  • Dit heeft geleid tot een verlaging van de exploitatiekosten.