Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Almere is competitie gestart voor ideeën reststromen

Almere doet haar reststromen in de ‘aanbieding’. Met het onderhoud en beheer van de stad komen reststromen vrij, zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is op zoek naar slimme oplossingen voor de grondstoffen uit de stad op weg naar een circulaire stad zonder afval.

Upcycle City

De gemeente Almere schreef daarvoor de competitie ‘Upcycle City’ uit. De competitie is een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Bedrijven die innovatieve ideeën hebben hoe zij de reststromen van een stad weer geschikt kunnen maken om te hergebruiken en om nieuwe producten te maken, misschien wel voor Almere zelf, zijn uitgenodigd deze plannen in te dienen.

Een onafhankelijke jury buigt zich over de voorstellen. De winnaar heeft het recht om als eerste te onderhandelen over het plan en dit in een overeenkomst met de gemeente vast te leggen. Daarin worden afspraken gemaakt over de co-financiering (maximaal 3 miljoen euro verspreid over drie jaar) uit het Fonds Verstedelijking Almere, en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren om het plan te realiseren. Het is mogelijk dat meerdere plannen leiden tot een overeenkomst.

Bron: Gemeente Almere