Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Afval

De Ladder van Lansink (afbeelding rechts) geeft aan in welke volgorde u duurzaam omgaat met afval. Verbranden kan in deze afbeelding nog verder uitgesplitst worden naar met- en zonder energiewinning. Deze pagina biedt u ervaringen van gemeenten en informatie over de preventie en het hergebruik van afval. Onder maatregelen wordt hier verder op ingegaan.

Inhoud

Inventarisatie beginsituatie

Om de milieubelasting van afval in een organisatie te bepalen is het zinvol om een afvalstroominventarisatie te maken. Probeer hierbij onderstaande vragen te beantwoorden.

 • Welke afvalstromen worden gescheiden?
 • Op welke manier worden ze ingezameld?
 • Hoeveel wordt er per jaar afgevoerd?
 • Hoeveel kosten de afvalstromen?
 • Waaruit bestaat het restafval (dus de niet gescheiden afvalstroom)?
Met deze inventarisatie kan bepaald worden of er nog extra afvalstromen gescheiden kunnen worden en voor welke stromen afvalpreventie het meest aantrekkelijk is.

Door elk jaar een inventarisatie te maken kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden, en kan het afvalbeleid desgewenst bijgesteld worden:

 • Een handig hulpmiddel is de milieuregistratie die door de gemeente Schiedam wordt gebruikt. Hierin kunnen naast de hoeveelheden en kosten van de verschillende afvalstromen ook gas, water en elektriciteit worden bijgehouden. Het document is leeg, waardoor u het zelf ook kan gebruiken (de jaren lopen tot en met 2007, maar u kunt er extra jaren aan toevoegen).
 • De deelnemers aan het Netwerk Duurzame Bedrijfsvoering Overheden monitoren jaarlijks hun Milieuprestatie. Afval is hiervan ook een onderdeel. Bekijk de resultaten van 2013.

Maatregelen

Preventie

 • Afval buiten de deur houden
  • Door duurzaam in te kopen kan de hoeveelheid afval ten gevolge van verpakkingsmaterialen worden teruggebracht. Maak met leveranciers afspraken over de verpakking, door gebruik te maken van retourverpakkingen kan namelijk veel bespaard worden. U kunt hier meer over lezen op http://www.pianoo.nl/. Zo bestelt Bibliotheek Rotterdam kantoorartikelen in herbruikbare kratten en neemt de gemeente Soest in de koopcontracten van computers op dat de leverancier de verpakkking terugneemt.
  • Ongewenste post: de gemeente Maassluis heeft retourstickers gemaakt voor het eenvoudig retourzenden en de gemeente Uitgeest gebruikt RightOnSpot om ongewenste reclame (zowel op papier als digitaal) buiten de deur te houden.
  • Pas bestellingen aan op het gebruik (denk hierbij aan de inkoop van voedsel, maar ook bij de inkoop van toners of cartridges van printers en de inkoop van bedrukte enveloppen).
 • Minder verbruiken
  • Bekijk ook de aparte pagina met papierbesparingsmaatregelen.
  • Gebruik de tonerbesparende modus van printers en kopieermachines, hierdoor gaat de toner twee tot drie maal langer mee.

Hergebruik

 • Gemeente Almere wil plasticverwerkingsfabriek op grondgebied.
 • Ministerie van EZK kiest voor recycling van bekers.
 • Rotterdam hergebruikt koffiedrab in plantenbakken.
 • Gemeente Almere start competitie voor ideeën reststromen op weg naar circulaire stad zonder afval.
 • De afgeschreven gevechtskleding van defensie wordt hergebruikt. Er worden dekens van gemaakt
 • Hergebruik kantoormeubilair Rijk levert 2 miljoen op
 • In Rotterdam kunnen medewerkers van het kantorencomplex Europoint via de 'tweedekansvitrine' gebruikte spullen (ver)kopen.
 • Vergroot de Hoop zamelt snoeisel openbaar groen in tegen kanker.
 • Museum Boijmans van Beuningen doneert verfresten aan Scrap
 • Schenk verouderde, maar nog bruikbare goederen zoals computers, meubilair etc. aan goede doelen, scholen of de kringloopwinkel. Zo schenkt de gemeente Haarlemmermeer de computers aan Millenniumdoelen en Zwolle aan het Deltion College.

 • Betere afvalscheiding
 • Overige maatregelen
 • Aanvullingen?

  Heeft u een inspirerende actie, een mooie startnotitie, een tip voor collega's geef het ons door. Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.