Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Wierden aan de bak met afvalscheiding

Het management team (MT) en college van B&W te Wierden hebben besloten afval beter te gaan scheiden, zo verkondigd de nieuwsbrief van de gemeente begin januari 2010. De afvalbakken in de verschillende kamers zijn vervangen door 11 speciale afvalbakken, verspreid over het gebouw. De afvalbakken staan op logische plaatsen, zoals bij de koffieautomaten en bij printers. De oude afvalbakken worden geschonken aan een (nog te bepalen) goed doel.

Speciale bakken

De gemeente Wierden maakt voor het inzamelen van afval gebruik van speciale bakken van de firma COO. De bakken zijn zo ontworpen dat plastic, papier, GFT, bekertjes en restafval apart ingezameld kunnen worden. Zie voor meer informatie www.aandebak.net.

Bron: gemeente Wierden