Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

UWV reduceert afval met 33%

In april 2011 startte UWV met het scheiden van afval in de 50 grootste vestigingen. Onze doelstelling is om in 2015 60 % minder restafval ten opzichte van 2010 te produceren. Bij de invoering was er veel onbegrip, omdat iedereen zijn 'eigen' prullenbak moest inleveren, en een stukje moest lopen om zijn afval in een centrale inzamel-unit (de Tulip van Ecosmart) te deponeren. Marc van der Hijden: “Afval scheiden is een kwestie van doorzetten en volhouden dus. We zijn nu bijna twee jaar verder en de organisatie is er helemaal aan gewend.”

Scheidingspercentage neemt fors toe

Twee jaar na de invoering maakt UWV de medewerkers via intranet deelgenoot met de resultaten: In 2012 groeide het percentage afvalscheiding flink. Van het totale bedrijfsafval van UWV werd in 2012 zeventig procent gescheiden afgevoerd. Dit afval is vervolgens hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of gebruikt voor het opwekken van schone energie. Ter vergelijking: in 2010 was dat nog maar 48 procent. De invoering van afvalscheiding op de werkplek in de vijftig grootste panden in 2011, heeft geleid tot een afname van het restafval met 58 procent. Opvallend is dat binnen UWV steeds beter het plastic afval, zoals koffiebekers en plastic zakjes, wordt gescheiden van de rest. In 2012 werd er 47 procent meer plastic afgevoerd dan in het jaar daarvoor. Ook de hoeveelheid gescheiden organisch afval steeg in 2012 met twintig procent.

Totale afname hoeveelheid afval

Tegelijkertijd met het beter scheiden van afval is in 2010 ook gestart met het actief voorkomen van (bedrijfs)afval. Dat doet Facilitair Bedrijf door van leveranciers te eisen dat ze minder afval - zoals onnodig verpakkingsmateriaal en dergelijke – leveren bij hun producten. De totale hoeveelheid bedrijfsafval is daardoor in 2012 afgenomen met 33 procent ten opzichte van 2010. In 2012 leverde UWV totaal ruim twee miljoen kilo afval op. Daarvan werd 1,4 miljoen kilo gescheiden afgevoerd. Deze hoeveelheid bedrijfsafval is op dit moment onvermijdelijk. In veel van de kleinere kantoren wordt nog geen echte afvalscheiding toegepast, de hoeveelheden afval zijn daar immers zeer beperkt. In de totaalcijfers is echter ook het afval van deze locaties opgenomen.

Papierafval neemt toe door opruimen archieven

UWV is nog altijd een grote verwerker van papier. Door de digitalisering en het opruimen van veel papieren archieven, zal deze afvalstroom vermoedelijk in de komende jaren nog toenemen. In 2010 werd ruim 700.000 kilo papier vertrouwelijk afgevoerd, terwijl dit in 2012 bijna 750.000 kilo betrof. Al het papierafval wordt volledig hergebruikt als grondstof voor de fabricage van tissues, toiletpapier, handdoekjes en dergelijke. Ook kartonafval wordt volledig hergebruikt door de kartonindustrie.

Toekomstperspectief

De hoeveelheid afval die UWV op jaarbasis produceert, is mede afhankelijk van reorganisaties, verhuisbewegingen, renovaties en van het sluiten van panden. Het ziet er naar uit dat het gestelde doel voor 2015 ruimschoots zal worden gehaald. Marc van der Hijden: “De discipline om afval te scheiden neemt duidelijk toe. Dat is natuurlijk een groot compliment waard aan het adres van alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen."

Bron: UWV, Marc van der Hijden