Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Inkoopcriteria gericht op energiebesparing en duurzame energie

 

De aanbestedingen van onder andere bouwwerken (vastgoed en infrastructuur), onderhoud en renovatie, voertuigen en bijvoorbeeld kantoorinrichting zijn een uitgelezen moment om te sturen op CO2-reductie. Door producten en diensten met minder CO2-uitstoot in te kopen neemt u (lokale) ondernemers mee in uw klimaatdoelen en bevordert u innovatie. Vertaal daarvoor uw klimaatdoelen naar doelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen door uw organisatie. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. U kunt dit stap voor stap invoeren door elk jaar een paar inkooptrajecten uit te kiezen waarin extra aandacht wordt gegeven aan CO2-reductie. Stimular heeft bovendien de methode Slim Duurzaam Inkopen ontwikkeld met standaard bestekteksten om te sturen op klimaatvriendelijke producten en aanbieders. Maar ook met de CO2-prestatieladder en door toepassen van criteria van Pianoo wordt bij inkopen op CO2 gestuurd.

Inkoopcriteria die gericht ziin op minder CO2-uitstoor vindt u via onderstaande links: slim-duurzaam-inkopen

 • PIANOo-criteria voor:
 • Top 10 van meest zuinige auto's
 • Knelpunten, wat is echt beter?

  Voor sommige toepassingen is het vanzelfsprekend welke techniek u moet kiezen. Voor openbare verlichting geeft LED bijvoorbeeld bij uitstek de grootste energiebesparing, zeker wanneer deze ook nog gedimd wordt. Voor andere technieken is vaak eers (markt)onderzoek naar de mogelijkheden nodig. Natuurlijk hoeft u dit niet voor ieder product zelf te doen. Vaak zijn andere organisaties u al voor geweest en hebben zij een duidelijke onderbouwing van hun duurzame keuze. Weet u niet welke keuze het beste is? Neem dan contact op met uur buurgemeenten of andere organisaties met recente ervaring of organiseer een marktconsultatie. Vaak geven de milieucriteria van Pianoo.nl richting bij dergelijke vraagstukken. Een bekend voorbeeld is keuze voor voertuigen. Om CO2-neutraal te rijden heeft u daarbij drie keuzes: groen gas, elektrisch of waterstof. De laatste is nog in ontwikkeling. Kiest u voor groengas, dan schaft u aardgasautos' aan en rijdt u op aardgas en als het beschikbaar is op groen gas. Kiest u voor elektrische voertuigen, dan kunt u deze met groene stroom opladen. In dit geval zijn beiden opties goed. Heeft u de mogelijkheid om zelf veel duurzame energie op te wekken, dan zijn elektrische voertuigen een logische keuze. Wordt lokaal veel groen gas geproduceerd, kies dan voor voertuigen op (aard)gas.

  Voorbeeld

  Zie voor meer voorbeelden de pagina over inkoop op deze website.

  Bron: Stichting Stimular