Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Financieringsmogelijkheden voor klimaatneutrale maatregelen

Er zijn in de loop der jaren steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om energiebesparing en duurzame energie te financieren, zoals ESCO’s, subsidies, groene leningen en klimaatfondsen. Onderstaand lichten we er een aantal toe. Daarnaast is het belangrijk om altijd vanuit Total Cost of Ownership te rekenen (TCO). Reken je ook onderhoudskosten en duurzaamheid mee, dan ben je met energiebesparende maatregelen vaak uiteindelijk goedkoper uit.

ESCO

ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen. De externe partij krijgt tijdens de contractperiode betaald voor de geleverde diensten en financiert de duurzame maatregelen. Hierdoor hoeft de organisatie niet zelf te investeren en profiteert men toch van lagere energiekosten. De externe partij heeft het voordeel van een langlopend contract. Bijeffect van ESCO´s meer kwaliteit, doordat de externe partij voor de installaties verwantwoordelijk is zla hij sneller kiezen voor goede kwaliteit met weinig onderhoud.

Voorbeeld

Groningen zet ESCO in voor verduurzaming 250 gemeentelijke gebouwen.

Subsidies SDE+ en ISDE

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling isonderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De regeling opent twee maal per jaar in drie fases. Per fase neemt het subsidiebedrag toe. Dit subsidiebedrag is een gegarandeerd bedrag per opgewekte kWh. De subsidie is dus geen aanschafsubsidie maar een subsidie per opbrengst. De initiele investering moet de organisatie zelf doen of regelen met externe financiers. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Voorbeelden

  • Vier Overijsselse gemeenten zetten samen pv-panelen op 107 daken met SDE-subsidie
  • Waterkrachtcentrale op Veluwe met 2,5 meter verval mogelijk door SDE-subsidie

Groene leningen

groene-lening

Met een groene lening of hypotheek kunt u duurzame maatregelen financieren, zonder in één keer ene grote investering te hoeven doen. De hoogte en frequentie van aflossen wordt bepaald aan de hand van de opgewekte of bespaarde energie. Via deze constructie betaalt u uiteraard wel rente, waardoor de totale investering hoger is. Na de terugverdienperiode gaat u ook financieel profiteren van de besparing/zelf opgewekte energie.

Klimaatfonds

Een klimaatfonds is een fonds om energiebesparende maatregelen en duurzame energie mee te financieren. Degenen die gebruik maken van het fonds kunnen renteloos of tegen een lage rente gebruik maken van geld uit het fonds. Dit betalen ze terug met verdiensten van de besparing. Verschillende gemeenten hebben klimaatfondsen opgericht om reduceren van CO2-emissies bij bewoners en bedrijven te stimuleren. Dit kan een alternatief zijn van klimaatcompensatie, doordat met dit geld elders CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Een andere methode is het inrichten van een intern klimaatfonds. Hierin wordt geld dat de gemeente bespaart door treffen van goedkope energiebesparende maatregelen verzameld. Met dit geldt kunnen duurdere maatregelen en maatregelen met een langere terugverdientijd worden gefinancierd.

Voorbeelden

Total Cost of Ownership (TCO)

Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot. Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt. In de praktijk kan dit nu al door uit te gaan van de Total Cost of Ownership (TCO), ofwel de kosten over de gehele levensduur van eht product, gebouw of de installatie. Door ook onderhoud, energiegebruik, levensduur en de afvalfase mee te nemen in de kosten- en baten berekening, komen duurzame technieken vaak goedkoper uit dan conventionele varianten. U kunt ook een stap verder gaan (in lijn met het klimaatakkoord) door ook de CO2-prijs als kostenpost op te voeren. Dit is een beperkte meerkosten, CO2-compensatie kost ca. €5 per ton.

Voorbeelden

  • Openbare Scholengemeenschap Schravenlant in Schiedam wordt cradle-to-cradle door inzet TCO-denken

Bron: Stichting Stimular, Esco Netwerk Nederland