Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Technische maatregelen...

...voor energiebesparing en duurzame mobiliteit

erkende-maatregelen-kantoren-rvo

Het Activiteitenbesluit vraagt via artikel 2.15 om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. In de Activiteitenregeling zijn in artikel 2.16 voor een steeds meer branches concrete maatregelen benoemd die hiervoor in aanmerking komen. Deze Erkende Maatregelen hebben op een zelfstandig moment of op een natuurlijk vervangmoment een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Door deze maatregelen te treffen en in te plannen bij natuurlijke momenten kunt u economisch rendabel veel energiebesparing realiseren.

Om klimaatneutraal te worden zijn deze maatregelen niet voldoende. Een HR-ketel past niet bij een klimaatneutraal plan, maar een verwarmingssysteem met warmtepomp en lage temperatuursverwarming heeft een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. Ook aanschaf van elektrische voertuigen en isoleren van de panden verdienen zich vaak pas binnen 10 jaar terug. Door deze maatregelen op ean natuurlijk moment in te plannen blijven de meerkosten beperkt.

Tot slot zijn er maatregelen nodig om volledig energieneutraal te worden: het zelf opwekken van duurzame energie in en om de eigen gebouwen. U bereikt de meeste CO2-reductie als volgt:

  • Kies altijd eerst voor opwekken van duurzame energie op eigen gebouwen.
  • Is hier op het eigen terrein geen ruimte voor, is er onvoldoende ruimte om alle benodigde energie zelf op te wekken of is het niet mogelijk vanwege de monumentale waarde van het pand? Kies dan voor lokaal opgewekte groene stroom. Sluit bijvoorbeeld aan bij een energie-coöperatie die lokaal zonnepanelen plaatst en groen certificaten levert aan de investeerders.
  • Leveren bovenstaande opties nog niet voldoende duurzame energie om in de eigen behoefte te voorzien? Koop energie duurzaam in. Kies daarbij voor groene stroom uit Nederland met garantie van oorsprong.

Zelf duurzame energie opwekken heeft een terugverdientijd die vaak langer dan 10 jaar is. Door slimme financieringsconstructies en subsidies blijven de aanschafkosten beperkt.

Onderstaand zijn uit iedere van bovenstaande categorien voorbeelden genoemd.

Maatregelen voor een zelfstandig moment

Maatregelen voor een natuurlijk moment

Casus: Ameland verduurzaamt openbare Verlichting

De gemeente Ameland heeft de openbare verlichting grotendeels vervangen door duurzame en groene verlichting. Het resultaat: een fors lager energiegebruik (tot wel 70 procent minder dan met gewone verlichting) én minder lichthinder (voor vogels en andere dieren in dit Werelderfgoed gebied).

Duurzame energie voor gebouwen

Er zijn vele voorbeelden van gemeenten die zelf duurzame energie opwekken, zoals:

Bron: Stichting Stimular, RVO