Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

CO2-monitoring

co2-monitorenMeten=weten. Door monitoren van de CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie is snel bij te sturen op CO2-doelen en wordt het effect van genomen maatregelen zichtbaar. Onderstaand voorbeeld licht dit verder toe.

Casus: Capelle aan den IJssel borgt voortgang met MVO-balans

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft als doel om voor de gemeentelijke organisatie de CO2-uitstoot met 800 ton te verlagen in 2018. De gemeente Capelle heeft een diversiteit aan elektriciteitsaansluitingen. De CO2-uitstoot daarvan wisselt, bijvoorbeeld doordat de gemalen harder moeten pompen omdat er meer regen valt of omdat panden worden verlaten. Met de MVO-balans monitort en presenteert de gemeente de resultaten. Het helpt voor de interne impuls voor continue verbetering om in de MVO-balans subdoelen in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld voor alleen het gemeentehuis. Of eventueel een relatieve indicator te gebruiken (bijvoorbeeld CO2 per fte).

Meer weten? Neem contact op met Martina Florians of bekijk het voorbeeld via de website van de MVO-balans

Bron: Stichting Stimular