Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie

In de CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie wordt het directe energiegebruik van de gemeentelijke organisatie meegenomen:

Thema Afbakening Energiegegevens
Gebouwen Alle gebouwen waarvan de gemeente de energierekening betaalt
 • kWh elektriciteit, van eigen panden en eventueel panden die u verhuurt
 • m3 aardgas/GJ stadsverwarming of anderszins warmte door derden.
 • Wagenpark Alle voertuigen waarvan de gemeente eigenaar is.
 • Liters brandstoffen van eigen wagenpark, leaseauto’s en mobiele werktuigen zoals heftrucks en voertuigen voor groenbeheer
 • Elektriciteit voor apart bemeterde laadpalen voor zover bekend
 • Zakelijke reizen Alle zakelijke reizen met privéauto, OV of vliegtuig
 • Gedeclareerde kilometers
 • kaartjes/tickets (omgerekend naar kilometer)
 • Openbare voorzieningen Openbare verlichting, gemalen en verkeersregelinstallaties
 • kWh elektriciteit
 • aardgasgebruik waar van toepassing


 • Zie ook: Milieubarometer.nl/help/nl/invullen/benodigde-gegevens-co2-footprint/.CO2footprint

  Op basis van bovengenoemde gegevens kan u de CO2-footprint van de gemeente opstellen. U verzamelt hiervoor de gegevens over één geheel kalenderjaar, bijvoorbeeld over 2016. Deze gegevens rekent u om naar CO2 uitstoot met behulp van de CO2-emisiefactoren of met een footprinttool zoals de Milieubarometer. Het totale overzicht van directe CO2uitstoot van uw organisatie is de nulmeting. Op basis hiervan kunt u doelstellingen voor besparing gaan formuleren.

  Bronnen: Stichting Stimular en Klimaatverbond