Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Jaarverslag

Een GIM-jaarverslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar continue verbetering in de organisatie op het gebied van Milieuzorg. Een jaarverslag dwingt om na te gaan of:
  • de geanalyseerde registraties aanleiding geven tot nieuwe acties;
  • het milieuactieplan is uitgevoerd en of dit het gewenste effect heeft opgeleverd;
  • de doelen behaald zijn.
Aan de hand van deze analyse kan een goed nieuw milieuzorgactieplan worden opgesteld.

Een jaarverslag is daarnaast een belangrijk middel om te communiceren. Iedereen kan nalezen hoe het ervoor staat, wat er goed gaat en wat minder goed. Een jaarverslag kan ook heel motiverend zijn omdat blijkt wat er bereikt is.

Vorm van een jaarverslag

Een jaarverslag kan een uitgebreid document zijn, dat los staat van andere documenten, maar het kan ook bestaan uit een paar pagina's die zijn geintegreerd in een algemener jaarverslag (over KAM of milieubeleid of zelfs het gemeentelijk jaarverslag).

Belangrijk is om eerst vast te stellen wat het doel is van het jaarverslag voordat de vorm gekozen wordt. Het is zonde om een dag werk te steken in een jaarverslag als het daarna door niemand gelezen wordt.

Inhoud

Een (niet volledig) lijstje met onderdelen die passen in een GIM-jaarverslag
  • verslag van de geplande activiteiten
  • samenvatting en analyse van de milieuregistratie
  • analyse of de doelen gehaald zijn
  • overzicht verantwoordelijken milieuzorg in het afgelopen jaar
  • samenstelling milieuzorgcommissie
  • actieplan voor volgend jaar
  • directiebeoordeling
Zie vooral ook de hieronder genoemde voorbeelden.

Voorbeelden