Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Directiebeoordeling

Met de directiebeoordeling geeft de directie een beoordeling van de stand van zaken. Een directiebeoordeling is meestal heel beknopt, niet meer dan een alinea.

De functie van de directie is dat de verantwoordelijken in de organisatie op de hoogte blijven van de werking van het milieuzorgsysteem. Doordat ze een directieverklaring moeten afgeven, wordt ze gevraagd zich actief een mening te vormen over de gang van zaken. In de directiebeoordeling kunnen middelen en lange termijn doelen (milieubeleidsverklaring of milieubeleidsplan) bijgesteld worden.

Voorbeelden

  • In Soest wordt jaarlijks een directiebeoordeling opgesteld. Deze krijgt een plek in het GIM-managementverslag.
  • Het kan ook een paraaf en een paar handgeschreven zinnen zijn op een daarvoor gemaakt formulier.