Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Uitvoeren

Een goede uitvoering van milieuzorg bestaat uit enerzijds het opzetten van nieuwe acties en anderzijds het implementeren en vasthouden van afspraken en werkwijzen. Nieuwe acties zijn opgenomen in het actieplan. Het vasthouden van afspraken en werkwijzen gebeurt met behulp van opleiding, communicatie, het vastleggen taken en het opstellen van instructies.

Acties

Ga een paar keer per jaar na of het actieplan uitgevoerd wordt. Het is belangrijk dat de planning en de verantwoordelijkheid per actie vastliggen. De milieuzorgcoördinator kan aan de hand daarvan informeren naar de voortgang van de projecten en zo nodig een stimulerende rol spelen. Lees verder voor voorbeelden van actieplannen.

Structurele taken

Structurele taken moeten vanzelf gaan. Om dat te garanderen is het zaak om deze taken te borgen. Hulpmiddelen zijn: Om te weten of alle belangrijke milieuaspecten aangepakt en beheerst worden, kan een beheersmiddelenoverzicht helpen. Hierin wordt voor iedere activiteit aangegeven op welke manier de milieuaspecten (uit het milieuaspectenregister of nulmeting) beheerst worden. In de cursus milieumanagement voor overheden wordt de volgende indeling gebruikt:
  • personeelsdossier (vastleggen taken);
  • opleidingsplan;
  • onderhoudsplan (gebouw en installaties);
  • registraties;
  • checklist technische voorzieningen (lekbakken, gebruiksaanwijzingen, etc.);
  • procedures en instructies.

Voorbeelden beheersmiddelenoverzichten