Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Omrekenfactoren voor milieucommunicatie

Mensen hebben weinig gevoel bij 300.000kWh elektra of 20.000m3 gas verbruik. Daarom rekende Stefan Romijn in Maassluis het energieverbruik van de gemeente om in ha bos dat aangeplant moest worden om de CO2 uitstoot te compenseren. Voor het gemeentelijk gas en elektraverbruik samen bleek dat er 124 hectare bos aangeplant moest worden (het gemeentelijk wagenpark dus nog niet meegerekend).

Er zijn omrekenfactoren om brandstofverbruik van auto's of energieverbuik om te zetten naar aantal hectare bos dat ter compensatie aangeplant zouden moeten worden; een andere mogelijkheid is het verbruik uit te drukken in aantallen gemiddelde huishoudens.

Ook papierverbruik of afval kan vertaald worden in 'menselijke maten'. Papierverbruik bijvoorbeeld in aantal pakken papier of de hoogte van de papierstapel of aantal bomen dat er voor nodig is. Afval bijvoorbeeld in aantal vuilniszakken zoals een huishouden die aan de straat zet.

Voorbeelden van omrekenfactoren

 • U kunt uw energie- en brandstofverbruik eenvoudig laten omrekenen naar hectare bos op www.klimaatneutraal.nl.
 • 1 hectare is 2 voetbalvelden.
 • 1 hectare is ongeveer 600 bomen.
 • 1 Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ruim 3400 kWh elektriciteit en ruim 1650 m3 gas (of bijna 35 GigaJoule aan stadswarmte). Bron: Milieucentraal (gemiddelden uit 2006)
 • Ook de mondiale voetafdruk kan inspiratie bieden voor omrekenen en als referentie. Per persoon is er op aarde ongeveer 1,7 ha beschikbaar. Een Nederlander gebruikt gemiddeld 4,7 ha.
 • Een volle vuilniszak weegt 10-15 kg.
 • Voor 1.000 kg papier
  • is 2.000 kg hout nodig
  • moeten 3 tot 24 bomen worden gekapt en zijn 74000 tot 240000 liter water nodig en worden 30 kg verontreinigende stoffen in het milieu uitgestoten.
  • Duizend kilogram kringlooppapier spaart gemiddeld 15 bomen uit. [milieucentraal.nl]
 • Meet de dikte van een pak papier en visualiseer hoe hoog de stapel zou zijn als al het verbruikte papier zou worden opgestapeld. In Delft bleek dit 9 keer de hoogte van de kerktoren te zijn (2001).