Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Plannen

Plannen doe je om:
  • vast te stellen wat het doel van je milieuzorgactiviteiten is,
  • te selecteren wat er wel en niet gedaan wordt,
  • en vast te stellen wie, wat, wanneer gaat doen.

Meestal start men interne milieuzorg (nadat er eventueel een nulmeting is gedaan) met het formuleren van een beleidsverklaring. Voordeel is dat een milieubeleidsverklaring het commitment en de richting vastlegt. Nadeel is dat het opstellen van een beleidsverklaring veel tijd kan kosten zonder dat er iets gebeurt.

Beleidsverklaring

Verklaren waarom en wat de organisatie wil doen voor de lange termijn. Lees verder...

Milieudoelen

Vaststellen wat de organisatie wil bereiken, specifiek en meetbaar. Dit kan onderdeel zijn van een milieubeleidsplan. Lees verder...

Actieplan

Concrete acties voor een periode van één of twee jaar om de milieuzorg doelstellingen te halen en de milieubelasting terug te dringen. Dit kan onderdeel zijn van een breder actieplan. Lees verder...