Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Milieubeleidsverklaring

'Waar willen we naartoe met milieuzorg in onze gemeentelijke organisatie?'
Het antwoord op die vraag is de basis voor de milieubeleidsverklaring van een overheid. Met een schriftelijke milieubeleidsverklaring wordt een kader gesteld voor de te ondernemen milieuzorgacties. De milieubeleidsverklaring maakt zowel voor medewerkers als voor burgers en bedrijven zichtbaar welke koers op milieuzorggebied wordt gevaren. Zo'n verklaring hoeft niet ingewikkeld te zijn. In een milieubeleidsverklaring kan opgenomen worden:
  • wat het de overheidsinstantie gaat opleveren (zoals beperking risico's, minder milieubelasting, lagere kosten, voorbeeldfunctie, kwaliteitsverbetering, …)
  • het ambitieniveau
  • de afbakening (welke organisatieonderdelen en activiteiten, welke milieuthema's)
  • de ondersteuning zoals de plek van de milieuzorgcoordinator in de organisatie, de financiering
Ook onder Aanpak milieuzorg vindt u aanknopingspunten voor de keuzes die in een milieubeleidsverklaring vastgelegd kunnen worden.

Tips uit de praktijk

  • De ervaring leert dat het erg belangrijk is dat de milieubeleidsverklaring vooral ook door het management wordt gedragen en niet alleen door de politiek.
  • Als er nog geen nulmeting is, gaat een milieubeleidsverklaring zweven omdat niet duidelijk is welke milieuzorghiaten -risico's en kansen er in de organisatie zitten.
  • Het is goed om een milieubeleidsverklaring regelmatig te vernieuwen om wijzigingen in het beleid te ondersteunen (Zoals de gemeente Soest dat iedere vijf jaar doet).

Eisen van ISO-14001

Volgens ISO 14.001 zijn twee zaken in de milieubeleidsverklaring verplicht:
  • voldoen aan de wetgeving
  • werken aan continue verbetering

Voorbeelden