Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nulmeting

Milieuverbeteringen worden alleen zichtbaar als er een duidelijk startpunt is. Een nulmeting geeft inzicht in de huidige situatie en in mogelijkheden om deze te verbeteren. Daarnaast helpt deze meting om prioriteiten te stellen.

Iedere gemeentelijke locatie heeft zijn eigen activiteiten en milieubelasting. Maak daarom per gemeentelocatie een nulmeting. Kern van een nulmeting zijn de volgende punten:

Wet en regelgeving

In hoeverre wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Lees verder...

Milieuaspecten

Een inventarisatie van milieuaspecten waarbij ook wordt gekeken hoe belangrijk en risicovol deze milieuaspecten zijn. Lees verder...

Milieuzorg

Hoe functioneert de huidige milieuzorg en welke milieuzorgactiviteiten zijn of worden al uitgevoerd. Lees verder...

Voorbeelden

  • Een nulmeting van het ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland) uit 2004
  • Zaanstad heeft in 2005 een inventarisatie uitgevoerd van haar Bedrijfsinterne Milieuzorg.