Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Campagne behaalde 16% elektriciteitsbesparing

In 2000/2001 heeft de gemeentelijke werkgroep 'Water en Energie' van de (oude) gemeente Terneuzen een water- en energiebesparingproject uitgevoerd. Hoewel de campagne al jaren geleden werd uitgevoerd, zijn veel activiteiten en resultaten nog steeds voor andere gemeenten interessant.

In het project zijn een aantal technische maatregelen toegepast en is een motivatiecampagne uitgevoerd om energiezuinig gedrag te stimuleren. De bijdrage van beide soorten maatregelen is afzonderlijk gemeten.

Technische maatregelen

Voorbeelden van technische maatregelen die zijn genomen zijn:
 • optimalisering luchtbehandeling en verwarming zodat ruimten sneller op temperatuur komen en beter te regelen zijn
 • warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • energiezuinige verlichtingsarmaturen
 • WC reservoirs voorzien van een spoelstop
 • aansluiting op warmte-krachtcentrale
Diverse maatregelen zijn gesuggereerd door medewerkers in een enquête.

Motivatiecampagne

In de motivatiecampagne werden onder andere de volgende acties uitgevoerd:
 • In de tweewekelijkse nieuwsbrief werden weetjes en tips over apparaten gegeven. In de nieuwsbrieven staan een groot aantal concrete cijfers, maatregelen en tips om het stimulerend effect zo groot mogelijk te maken. Bewust is niet gekozen voor het belerende vingertje, maar voor feiten en een positieve toon.
 • In de loop van de weken werd steeds getoond in hoeverre het gezamenlijke doel: 100.000 kWh besparing voor het eind van het jaar, behaald ging worden.
 • De behaalde resultaten werden gecommuniceerd, zowel tussentijds als na afloop: in de eerste drie maanden van de campagne werd 102.000kWh (12,5%) en 216 m3 water (10%) bespaard.
 • Er werd expliciet om medewerking gevraagd, zowel door de wethouder als door de gebouwbeheerders.
 • In een enquête konden mensen aangeven wat er aan het binnenklimaat verbeterd kon worden en hoe er nog meer energie bespaard zou kunnen worden.
 • Eenmalig werd een controle uitgevoerd op apparaten die aanstonden na werktijd.

Het principe 'Meten=Weten' is altijd de eerste stap. De gemeente gebruikte indertijd de gegevens uit het ERBIS monitoringssysteem. Op dit moment gebruikt de gemeente de Milieubarometer voor jaarlijkse monitoring. Marco de Bakker: "Die is daarvoor geschikt vanwege de flexibiliteit (aan/uitzetten van thema's) en de gebruiksvriendelijkheid (grafieken maken). Het verzamelen van milieugegevens vraagt de eerste keer wel veel tijd. Dit kan gemakkelijk onderschat worden. Na het een keer gedaan en vastgelegd te hebben gaat het steeds beter."

Milieuzorg in de nieuwe gemeente Terneuzen

Na de fusie tussen de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen in 2003 heeft interne milieuzorg helaas een lage prioriteit gekregen. De Bakker:"Via de Milieubarometer trachten we opnieuw draagvlak te krijgen voor incidentele energiebesparing en in meer structurele vorm voor interne milieuzorg, ook in samenhang met het gemeentelijke klimaatbeleidsplan (thema: gemeentelijke gebouwen)."

Meer informatie

Gemeente   Terneuzen
Contactpersoon   Marco de Bakker
Telefoon   0115 - 455.343
E-mail   m.debakker@terneuzen.nl

Naar andere "Tips en trucs"