Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Halvering waterverbruik verklaard

Ciska van der Zwan, milieucoördinator van het Stadhuiscomplex in Rotterdam, houdt al enkele jaren de Milieuregistratie bij met de Milieubarometer. Bij het invullen van het waterverbruik over 2005 vroeg ze zich af of ze wel de juiste gegevens had gekregen. Het waterverbruik was namelijk ongeveer gehalveerd, van bijna 22.000 m3 naar iets meer dan 11.000 m3. Per medewerker daalde het verbruik van bijna 25 m3 per jaar naar 12,5 m3.

Naar aanleiding hiervan nam ze contact op met de beheerder van de technische installaties, Ben Bouman. Die kon vertellen dat de daling van het waterverbruik geheel volgens verwachting was. Namelijk het gevolg van het in gebruik nemen van een grote koelinstallatie in mei 2005.

Van waterkoeling naar vrije en halfnatte koeling

In de oude situatie werden de koelmachines aangesloten op de waterleiding. De condensors stonden hun warmte af aan het koele kraanwater. Het stadhuis van Rotterdam heeft namelijk weinig dakoppervlak dat gebruikt kan worden om koelinstallaties op aan te brengen die de warmte aan de lucht afstaan. In de loop van de tijd was een enorme wildgroei aan koelinstallaties ontstaan, met name omdat de koelbehoefte van serverruimtes, vergaderruimtes en publieksruimten (door toenemende bezetting) steeds verder toenam.

Behalve de stijgende gebruikskosten waren ook de leeftijd van de installaties en het feit dat het stadhuis tot monument is verklaard, redenen om te zoeken naar een betere oplossing. Die is nu gevonden in de vorm van een centraal systeem waarvoor plek is gevonden in en net naast de klokketoren van het stadhuis. Dit plekje van het dak is vanuit de rest van het stadhuis niet zichtbaar.

De installatie is veel zuiniger met water en energie dan de oude. Het waterverbruik van het stadhuiscomplex is gehalveerd en het elektrische vermogen voor koeling is met 20% verlaagd. Verklaringen hiervoor zijn:

  • Kleine verouderde installaties zijn vervangen door één centrale, moderne installatie.
  • In het koele seizoen (als de luchttemperatuur onder de 8 graden zakt) wordt alleen vrije koeling toegepast, dat wil zeggen dat de kou direct van de buitenlucht wordt overgedragen op water in het koelsysteem. Er is dan geen compressor nodig die de temperatuur extra verlaagd.
  • Tegelijkertijd is de klimaatregeling in de raadszaal, de burgerzaal en de collegezaal voorzien van een aanwezigheidsregeling waardoor er veel minder geventileerd en geklimatiseerd hoeft te worden.
  • Door een gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om alles aan de lucht te koelen, dus in de koeltorens wordt ook water verbruikt (verdampt). Dit is echter wel veel minder dan in de oude situatie.

Techniek versus gedrag

Met deze technische maatregel is een forse besparing bereikt. Dhr. Bouman wijst er echter op dat de grootste besparingen nog steeds bereikt kunnen worden door motivatie van de medewerkers om zorgvuldig met verlichting en apparatuur om te gaan.

Meer informatie

Gemeente   Rotterdam, stadhuiscomplex
Contactpersonen   Ciska van der Zwan (milieucoördinator)&
Ben Bouman (directievoerder technische installaties)
Telefoon   010 - 4172290 & 010 - 4172774
E-mail   c.vanderzwan@servicedienst.rotterdam.nl & b.bouman@bsd.rotterdam.nl

Naar andere "Tips en trucs"