Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Met groene stroom goede Milieubarometer score

De gemeente Maassluis gebruikt de Milieubarometer sinds 2002 om de milieubelasting van het stadhuis te monitoren. De Milieubarometer heeft een prominente plek in de jaarverslagen over interne milieuzorg. De Milieubarometer dient als basis voor het stellen van prioriteiten en biedt inzicht in de effecten van uitgevoerde maatregelen. Uit de Milieubarometer van het stadhuis blijkt dat met name het energieverbruik bijdraagt aan de milieubelasting. Energiebesparing heeft daarom prioriteit gekregen binnen het milieuzorgsysteem.

Elektriciteit

De gemeente Maassluis heeft groene stroom. In de Milieubarometer wordt aan groene stroom geen milieubelasting toegerekend. Stefan Romijn, (voormalig) milieucoördinator: "Elektriciteit is in onze Milieubarometer dus niet zichtbaar. Dat motiveert niet om verder te besparen. Gelukkig berekent de Milieubarometer ook efficiency-indicatoren, zoals het elektriciteitsverbruik per medewerker of per vierkante meter kantoor. Want; hoewel overschakelen op groene stroom bijdraagt aan een beter milieu, blijft het natuurlijk belangrijk om het elektriciteitsverbruik verder te verminderen. Ook groene stroom kost geld, grondstoffen en ruimte."

De gemeente heeft de volgende maatregelen genomen:

  • gedragsmaatregelen (interne communicatie over verlichting, verwarming etc.);
  • aanschaf van energiezuinige apparatuur (duurzaam inkopen).

    Uit de efficiency-indicatoren blijkt dat Maassluis een hoog elektriciteitsverbruik heeft in de daluren. De oorzaak daarvan wordt onderzocht.

    Gas

    Het gasverbruik is de afgelopen jaren wisselend gestegen en gedaald. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de weersomstandigheden. Maassluis heeft de klimaatinstallatie vervangen, waarmee energie is bespaard. Er is gedacht aan de toepassing van warmte-koude opslag, maar dit bleek niet haalbaar. Andere maatregelen, zoals verdere isolatie, verdienen zich (nog) niet terug binnen de richtlijn van 5 jaar.

    Naar andere "Tips en trucs"