Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Dubbelzijdig = dubbel plezier

Tot 2003 maakte Hilversum voor 75% gebruik van aparte kopieermachines en printers en voor 25% van multifunctionele kopieermachines. Bij de aanschaf van nieuwe kopieermachines in 2003 is gekozen om:
  • alleen multifunctionele apparaten (die kunnen printen en kopiëren) aan te schaffen
  • zoveel mogelijk losse printers te verwijderen en
  • dubbelzijdig kopiëren als standaard in te stellen

Het aantal dubbelzijdig gemaakte afdrukken steeg van 35% in 2003 naar 70% in 2005. Hierdoor daalde het verbruik aan kopieerpapier met 20%, van 47,7 kg naar 37,9 kg per medewerker per jaar. Omdat de uitbesteedde hoeveelheid druk- en kopieerwerk steeg van 13,9 kg naar 15,1 kg per medewerker per jaar is de vermindering van het totale papierverbruik per medewerker per jaar 13% (van 61,6 naar 53,0 kg per medewerker).

De besparing werd in 2004 gerealiseerd en heeft zich in 2005 gestabiliseerd. In de Milieubarometer is dit goed terug te zien. In 2003 vormde papierverbruik 5,6% van de milieubelasting, in 2004 was dat 4,8% en in 2005 4,9%.

Belangrijk bij de uitvoering waren:

  • de steun van het management om dubbelzijdig te kopiëren en
  • het zoveel mogelijk verwijderen van de losse printers.

In Hilversum is gekozen voor een 'uitsterfbeleid' voor oude printers. Versleten apparaten worden niet vervangen tenzij dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Tevens is gelet op een goede instelling van de apparatuur zowel voor standaard dubbelzijdig kopiëren als voor de energiezuinige standen. Voor dit laatste zijn afspraken gemaakt met de leverancier en de standen worden regelmatig nagekeken.

Meer informatie

Gemeente  Hilversum
Contactpersoon  Paul Lammers
Telefoon   035 - 6292493
E-mail   p.lammers@hilversum.nl

Naar andere "Tips en trucs"